TIN ĐấU THầU

Lai Châu chấn chỉnh công tác đấu thầu

Lai Châu chấn chỉnh công tác đấu thầu

(BĐT) - UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn Tỉnh với một loạt chỉ đạo cụ thể nhằm khắc phục những bất cập trong đấu thầu.