Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 Giám sát thi công xây dựng công trình Trụ sở UBND xã Hùng lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

16/08/2018 19:55

Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm giám định chất lượng

Địa chỉ: Đường 17/8, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Giá trúng thầu là: 133.000.000 đồng (Một trăm ba mươi ba triệu đồng)

Thời gian thực hiện hợp đồng là: 270 ngày (hai trăm bẩy mươi ngày) kể từ ngày khởi công xây dựng đến ngày hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

 

 


Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang