Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng

14/11/2017 15:05

Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Trưởng ban Ban chỉ đạo này và Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng.