Thông báo từ Bộ


Danh sách Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2019

18/08/2020 15:24

Chưa-đtqm.pdf

Chi tiết danh sách Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2019 (Đính kèm công văn số 4276/BKHĐT-QLĐT ngày 02/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tại file đính kèm.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN