Thông báo từ Bộ


THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

31/07/2020 10:35

Danh sach goi thau gia han tu dong.docx

Kính gửi Bên mời thầu, Nhà thầu


Để nâng cấp chức năng Xác nhận
 liên danh cho những gói thầu qua mạng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống), kể từ 20h05’ đến 23h59’ Thứ sáu ngày 31/7/2020,  Hệ thống sẽ tạm ngừng cung cấp dịch vụ.

Các gói thầu đấu thầu qua mạng có thời điểm đóng, mở thầu trong thời gian Hệ thống tạm ngừng cung cấp dịch vụ nêu trên được tự động gia hạn đến 09h00’ Thứ bảy ngày 01/8/2020 theo đúng quy định tại tại Điều 7 Thông tư 04/2017/TT- BKHĐT ban hành ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trân trọng!

 


THÔNG BÁO LIÊN QUAN