Thông báo từ Bộ


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THANH TOÁN CHI PHÍ LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG

11/06/2020 10:24

Hướng dẫn thanh toán chi phí (1).docx


Quý Khách hàng xem chi tiết hướng dẫn thực hiện thanh toán chi phí lựa chọn nhà thầu qua mạng tại File đính kèm thông báo.

Chú ý: Khách hàng thực hiện nghiệp vụ tra cứu thông tin nợ chi phí và thanh toán chi phí lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng cách truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn bằng trình
duyệt Internet Explorer./.

Đường dẫn tải file: https://drive.google.com/file/d/1KO8MDE9EWrdxdWWibgwwC66FwJ4FrwTn/view?usp=sharing

THÔNG BÁO LIÊN QUAN