Thông báo từ Bộ


Văn bản số 579/BKHĐT-QLĐT ngày 30/01/2020

07/02/2020 10:36

2_2020_cvdi2020_579_BKHDT.signed.pdf

Văn bản số 579/BKHĐT-QLĐT ngày 30/01/2020 về việc tang cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dung đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN