Thông báo từ Bộ


Thông báo về việc đăng tải thông tin đấu thầu trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

06/01/2020 17:00

Scan Jan 6, 2020 at 4-pdf.jpg

Theo Công văn 9087/VPCP-KGVX ngày 07/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020, để đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư/bên mời thầu và nhà thầu trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 từ ngày 23/1/2020 đến ngày 29/1/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng  đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu và phát hành hồ sơ mời thầu , hồ sơ yêu cầu như văn bản đính kèm.

Trân trọng thông báo./.


THÔNG BÁO LIÊN QUAN