Thông báo từ Bộ


Thông báo tuyển dụng nhân sự

31/07/2019 11:54

TB tuyen 5 Ky su CNTT chung - final.doc

Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhu cầu tuyển dụng 5 vị trí nhân sự về Công nghệ thông tin,  thông tin cụ thể như file đính kèm.


THÔNG BÁO LIÊN QUAN