THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ CÁC KHOẢN TIỀN KHÔNG RÕ CHUYỂN ĐẾN TRUNG TÂM ĐẤU THẦU QUA MẠNG QUỐC GIA

Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia (Trung tâm), Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo:

Thời gian qua, một số Bên mời thầu, Nhà thầu thanh toán chi phí lựa chọn nhà thầu qua mạng vào Tài khoản số 21610000386386 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Đống Đa của Trung tâm nhưng không cung cấp đầy đủ thông tin khi thanh toán (ví dụ thiếu mã cơ quan hay số đăng ký kinh doanh) như hướng dẫn thanh toán trên Hệ thống nên Trung tâm không thể cập nhật tình trạng thanh toán của các đơn vị này, dẫn đến quyền lợi của nhà thầu (đặc biệt về tư cách hợp lệ khi tham gia đấu thầu) có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, Trung tâm trân trọng đề nghị:

1. Đối với Bên mời thầu:

Bên mời thầu không phải thanh toán chi phí lựa chọn nhà thầu qua mạng. Đối với những Bên mời thầu đã thanh toán chi phí đăng ký, chi phí duy trì tài khoản trên Hệ thống, chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu cho Trung tâm, đề nghị Bên mời thầu gửi công văn đến Trung tâm yêu cầu hoàn tiền (kèm các giấy tờ liên quan để chứng minh việc đã thanh toán).

2. Đối với Nhà thầu:

Nhà thầu phải thanh toán chi phí lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Thông tư số: 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 và thanh toán theo hướng dẫn trên Hệ thống: https://drive.google.com/file/d/1KO8MDE9EWrdxdWWibgwwC66FwJ4FrwTn/view?usp=sharing

Nhà thầu tự tra cứu tình trạng thanh toán chi phí đăng ký, chi phí duy trì tên và dữ liệu, chi phí nộp hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất của đơn vị mình trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo hướng dẫn sau:

Truy cập trang web (Internet Explorer): http://muasamcong.mpi.gov.vn/ => Thanh toán chi phí lựa chọn nhà thầu qua mạng => Thanh Toán Điện Tử => Nhập Mã số doanh nghiệp (số ĐKKD/MST/ID) đã đăng ký trên Hệ thống và chọn loại chi phí cần tra cứu => Ấn vào Tra Cứu.

Đối với những Nhà thầu đã thanh toán chi phí đăng ký, chi phí duy trì tài khoản, chi phí nộp hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất nhưng chưa được cập nhật tình trạng đã thanh toán chi phí, đề nghị Nhà thầu gửi công văn đến Trung tâm yêu cầu cập nhật chi phí (kèm các giấy tờ liên quan để chứng minh việc đã thanh toán).

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày đăng tải thông báo này, trường hợp Bên mời thầu không gửi công văn đề nghị hoàn tiền cho những khoản tiền đã chuyển đến Trung tâm, Nhà thầu không gửi công văn yêu cầu cập nhật chi phí cho những khoản tiền không ghi rõ nội dung cần nộp và thiếu số đăng ký kinh doanh trong nội dung chuyển tiền, Trung tâm sẽ xử lý “khoản tiền không cung cấp đầy đủ thông tin khi thanh toán” như các khoản thu nhập bất thường theo quy định của Bộ Tài chính và không có trách nhiệm trả lại cũng như xuất hóa đơn tài chính riêng cho từng đối tượng đã chuyển tiền.

Kể từ thời điểm đăng tải thông báo này, Trung tâm không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc Quý Cơ quan chuyển khoản đến tài khoản BIDV của Trung tâm nhưng không ghi đầy đủ thông tin theo quy định dẫn đến việc Trung tâm không cập nhật được chi phí lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Quý Cơ quan.

Quý Cơ quan liên hệ Bộ phận Kế toán – Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, điện thoại hotline: 19006126 hoặc 024.32444722 hoặc e-mail: hoadon.dauthauquamang@gmail.com để được hướng dẫn, hỗ trợ và phục vụ kịp thời.

Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!