Hỏi và đáp

Có 4677 kết quả.
STT Phân loại câu hỏi Tiêu đề Người soạn Tên cơ quan Ngày soạn
1 anhacpsd chi phi trong dau thau Tam x 24/03/2011
2 Hình thức đấu thầu Đỗ Văn Bảy Công ty CP mía đường Lam Sơn 01/06/2011
3 Quy trình đấu thầu Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Hà Trọng Quảng Khu Quản lý GTĐT số 2 02/06/2011
4 Chi dinh thau Tran Van THai Cong ty CP vat tu nong san 13/06/2011
5 v/v bat dau dang ke hoach dau thau! pthao van phong tinh uy 17/06/2011
6 Đăng ký người dùng Thành viên tham gia HUỲNH HOÀNG VŨ Cty TNHH TVXD MIỀN ĐÔNG 06/07/2010
7 Giá gói thầu và thuế VAT Ngô Phương Nam Viettel Venture 05/10/2010
8 Thời điểm thanh lý hợp đồng Hồ Đức Thái Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê 12/10/2010
9 Thông tin hệ thống trinh tu dau thau BuiMinhDuc Đài PTTH Hải Phong 03/11/2010
10 anhacpsd Đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp hàng hóa Nguyen Ngoc Linh Công ty Cấp Thoát nước BD 26/10/2010
11 Đăng ký người dùng Đăng ký đấu thầu điện tử Đỗ Đức Kiên Công ty 319 03/11/2010
12 Đăng ký người dùng Đăng ký đấu thầu điện tử Đỗ Đức Kiên Công ty 319 03/11/2010
13 anhacpsd Hiệu chỉnh đơn giá khác thường Trịnh Thế Thanh Công ty Bắc Hưng Hải 16/11/2010
14 Đăng ký người dùng MÃ NGÀNH NGHỀ TUẤN CƯỜNG TÂN NGHỆ NAM 20/11/2010
15 anhacpsd Hoi tinh huong dau thau Đỗ Văn Quân VNPT 18/01/2011
16 anhacpsd Đơn dự thầu hợp lệ Nguyễn Hồng Thanh Trường Đại học Mở TP.HCM 21/01/2011
17 anhacpsd Liên danh có yếu tố nước ngoài trong Đấu thầu trong nước Ha Huong Cong ty TNHH CN Thien Phuc 10/02/2011
18 Thông tin hệ thống Hợp đồng trọn gói có được điều chỉnh nhân công, ca máy Nguyễn Đức Linh Sở Giao thông vận tải Tp.HCM 04/04/2011
19 hkidjsku Cài đặt Modul bảo mật Dương Đình Sơn Viễn thông Sơn La 23/05/2011
20 Quy trình đấu thầu Thời gian chuẩn bị HSDT tư vấn Nguyen Dinh Quyen Ban Giao thông 08/06/2011