Hỏi và đáp

Có 4890 kết quả.
STT Phân loại câu hỏi Tiêu đề Người soạn Tên cơ quan Ngày soạn
1 Đăng ký người dùng Đăng ký bên mời thầu Thinh BQL huyện Chư Pưh 06/07/2010
2 Đăng ký người dùng Đăng ký nhà thầu Phạm Xuân Bách CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THÁI HÀ 27/08/2010
3 Đăng ký người dùng Đăng ký Nhà thầu nước ngoài Trần Độ Ceragon Networks 16/09/2010
4 Hoi ve nang lực nhà thầu liên danh nguyen kim lan Ban quản lý Khu CNC Hòa lạc 13/10/2010
5 Cách tính giá gói thầu Quách Phạm Cường Công ty Điện lực Quảng Ngãi 16/10/2010
6 Đăng báo đâu thầu Mai BQL các dự án hạ tầng du lịch 19/10/2010
7 Về kế hoạch đấu thầu Đặng Khoa Đãm Ban QLDA Thủy lợi Phú Yên 11/02/2011
8 anhacpsd Giá dự thầu vượt dự toán gói thầu Trương Thị Thu Thủy Công ty TNHH kỹ thuật QLB 25/02/2011
9 anhacpsd chi phi trong dau thau Tam x 24/03/2011
10 Hình thức đấu thầu Đỗ Văn Bảy Công ty CP mía đường Lam Sơn 01/06/2011
11 Quy trình đấu thầu Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Hà Trọng Quảng Khu Quản lý GTĐT số 2 02/06/2011
12 Chi dinh thau Tran Van THai Cong ty CP vat tu nong san 13/06/2011
13 v/v bat dau dang ke hoach dau thau! pthao van phong tinh uy 17/06/2011
14 Đăng ký người dùng Thành viên tham gia HUỲNH HOÀNG VŨ Cty TNHH TVXD MIỀN ĐÔNG 06/07/2010
15 Giá gói thầu và thuế VAT Ngô Phương Nam Viettel Venture 05/10/2010
16 Thời điểm thanh lý hợp đồng Hồ Đức Thái Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê 12/10/2010
17 Thông tin hệ thống trinh tu dau thau BuiMinhDuc Đài PTTH Hải Phong 03/11/2010
18 anhacpsd Đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp hàng hóa Nguyen Ngoc Linh Công ty Cấp Thoát nước BD 26/10/2010
19 Đăng ký người dùng Đăng ký đấu thầu điện tử Đỗ Đức Kiên Công ty 319 03/11/2010
20 Đăng ký người dùng Đăng ký đấu thầu điện tử Đỗ Đức Kiên Công ty 319 03/11/2010