Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 3 kết quả.
STT Số TBMT Tên dự án Bên mời thầu Thời điểm mở thầu
1 20180906744 Mua máy phát điện Kho K802/Cục Quân khí/TCKT
2 20180903181 Gói thầu số 05: Thi công xây dựng Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc
3 20180823926 Xây lắp công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ ngã ba Cư Klông về xã Ea Tam Uỷ ban nhân dân xã Ea Tam