Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 1 kết quả.
STT Số TBMT Tên dự án Bên mời thầu Thời điểm mở thầu
1 20180523428 Mua sắm xe ô tô chuyên dùng cho đào tạo lái xe Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải Đồng Tháp