Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 5 kết quả.
STT Số TBMT Tên dự án Bên mời thầu Thời điểm đăng tải
1 20180940074 Giám sát an toàn độc lập Ban Quản lý dự án Tiết kiệm năng lượng cho ngành Công nghiệp Việt Nam 20/09/2018 21:23
2 20180940059 Dịch vụ tư vấn gám sát và đánh giá Dự án (ME) Ban Quản lý dự án Tiết kiệm năng lượng cho ngành Công nghiệp Việt Nam 20/09/2018 20:57
3 20180932640 Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN 18/09/2018 10:25
4 20180930488 Tư vấn cá nhân trong nước Phát triển và hỗ trợ triển khai áp dụng bộ công cụ lượng giá kiến thức và kỹ năng thực hành sau đào tạo ngắn hạn định hướng Y học gia đình cho đội Chăm sóc sức khỏe ban đầu Ban Quản lý dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế 18/09/2018 08:28
5 20180924771 KT-Cs-10: Tư vấn giám sát thi công trình Đầu ra 1: Nâng cấp hạ tầng đường bộ Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ phát triển Khu vực biên giới tỉnh Kon Tum 17/09/2018 13:32