Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 8 kết quả.
STT Số TBMT Tên dự án Bên mời thầu Thời điểm đăng tải
1 20180567751 Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình (Lý trình Km41+700 ÷ Km62+220) BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH HÀ GIANG 25/05/2018 22:01
2 20180567731 Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình (Lý trình Km19+400÷Km25+00 và Km37+400÷Km41+700) BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH HÀ GIANG 25/05/2018 22:01
3 20180567701 Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình (Lý trình Km13+00 ÷ Km19+400 và Km32+00÷Km37+400) BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH HÀ GIANG 25/05/2018 22:01
4 20180567645 Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình (Lý trình Km6+00 ÷ Km13+00 và Km25+00÷Km32+00) BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH HÀ GIANG 25/05/2018 22:00
5 20180567600 Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình (Lý trình Km0+00 ÷ Km6+00) BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH HÀ GIANG 25/05/2018 22:00
6 20180556943 Cung cấp dầu phục vụ sản xuất điện cho Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2018 (bổ sung) Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH Một thành viên 22/05/2018 14:54
7 20180556552 Tư vấn nghiên cứu Công nghệ chia sẻ dữ liệu thời gian thực (điện toánđám mây) phục vụ việc ứng dụngthiết bịTouch Plus trong giáo dục Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa 22/05/2018 14:28
8 20180556511 Tư vấn nghiên cứu thiết kế điện tử cho thiết bị Touch Plus Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa 22/05/2018 14:28