Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 1 kết quả.
STT Số TBMT Tên dự án Bên mời thầu Thời điểm đăng tải
1 20180347738 Gói thầu số 10 (WB5/CS-BĐ/TV7): Xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp EPP Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai tỉnh Bình Định 16/03/2018 15:17