Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 662 kết quả được tìm thấy
STT Số KHLCNT Tên dự án Chủ đầu tư Thời điểm đăng tải
1 20191025558 - 00 Mua máy tính, trang thiết bị phòng máy tính và bàn ghế học sinh tiểu học Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bảo Thắng 09/10/2019 23:49
2 20190884088 - 01 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư hạ tầng Công nghệ thông tin phục vụ xây dựng thành phố thông minh Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Văn phòng HĐND và UBND thành phố Đồng Xoài 09/10/2019 23:49
3 20191025556 - 00 Mua máy tính, đồ dùng học tập phục vụ năm học 2019-2020 Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bảo Thắng 09/10/2019 23:38
4 20191025551 - 00 Cung cấp dịch vụ thẩm định giá Dự án Mô hình nhân rộng giảm nghèo trồng cây ăn quả Ôn đới (Đào, Lê) trên địa bàn xã Sin Suối Hồ huyện Phong Thổ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phong Thổ 09/10/2019 23:17
5 20191025549 - 00 Cung cấp dịch vụ thẩm định giá Dự án Mô hình nhân rộng giảm nghèo trồng cây ăn quả Ôn đới (Đào, Lê) trên địa bàn xã Lản Nhì Thàng huyện Phong Thổ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phong Thổ 09/10/2019 23:05
6 20191025541 - 00 Mở cầu thang thoát hiểm khu Nhi – Nhiễm Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ba Tri Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công xây dựng Thị xã 09/10/2019 23:00
7 20191025539 - 00 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Cứng hoá đường giao thông nông thôn xã Chí Thiện, huyện Lạc Sơn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạc Sơn 09/10/2019 22:54
8 20191025530 - 00 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Kiên cố hoá kênh mương xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạc Sơn 09/10/2019 22:47
9 20191025522 - 00 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Kiên cố hoá kênh mương xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạc Sơn 09/10/2019 22:47
10 20191025513 - 00 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Kiên cố hoá kênh mương xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạc Sơn 09/10/2019 22:47
11 20191025502 - 00 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Cứng hoá đường giao thông nông thôn xã Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạc Sơn 09/10/2019 22:47
12 20191025495 - 00 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Cứng hoá đường giao thông nông thôn xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạc Sơn 09/10/2019 22:47
13 20191025482 - 00 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Cứng hoá đường giao thông nông thôn xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạc Sơn 09/10/2019 22:47
14 20191025476 - 00 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Cứng hoá đường giao thông nông thôn xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạc Sơn 09/10/2019 22:47
15 20191025531 - 00 Mua bổ sung thuốc năm 2019 của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu 09/10/2019 22:45
16 20191025523 - 00 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường dây trung, hạ thế và TBA cấp điện cho khu vực huyện Lai Vung (năm 2019) Công ty Điện lực Đồng Tháp 09/10/2019 22:38
17 20191025507 - 00 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán kinh phí mua sắm, sửa chữa thường xuyên năm 2019 của Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp 09/10/2019 22:34
18 20191025503 - 00 Mua bổ sung thuốc năm 2019 của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu 09/10/2019 22:27
19 20191025479 - 00 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT từ Yên Việt xuống Mai Lĩnh thôn Hoàng Mai Yên xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm UBND xã Liêm Phong 09/10/2019 22:20
20 20191025461 - 00 Mua bổ sung thuốc năm 2019 của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu 09/10/2019 21:52
Có 662 kết quả được tìm thấy