Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 2753 kết quả.
STT Số KHLCNT Tên dự án Chủ đầu tư Ngày đăng tải
1 20180945684 - 00 Kênh số 8, xã Bình Lợi Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xã Bình Lợi 22/09/2018 23:13
2 20180945677 - 00 Kênh số 7, xã Bình Lợi Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xã Bình Lợi 22/09/2018 23:03
3 20180945670 - 00 Kênh số 6, xã Bình Lợi Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xã Bình Lợi 22/09/2018 22:52
4 20180945663 - 00 Kênh số 2, xã Bình Lợi Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xã Bình Lợi 22/09/2018 22:41
5 20180945656 - 00 Kênh số 1, xã Bình Lợi Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xã Bình Lợi 22/09/2018 22:27
6 20180937662 - 01 Giám sát thi công xây lắp các công trình xây dựng mới các TBA đợt 3, 4 huyện Quốc Oai năm 2018; Xây dựng mạch vòng giữa 479E1.48 và lộ 477E1.31 nhánh Tân Hòa 4 Công ty Điện lực Quốc Oai 22/09/2018 21:30
7 20180945649 - 00 Mua sắm thiết bị âm thanh Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh 22/09/2018 21:04
8 20180937615 - 01 Giám sát thi công xây lắp các công trình cải tạo lưới điện hạ thế đợt 2, 3 huyện Quốc Oai năm 2018 Công ty Điện lực Quốc Oai 22/09/2018 20:41
9 20180945642 - 00 Mua sắm thiết bị cho đề tài Nghiên cứu phát triển biến tử áp điện dùng để chế tạo các thiết bị siêu âm - thuỷ âm Trường Đại học Khoa học Huế 22/09/2018 19:13
10 20180945639 - 00 Mua sắm công cụ hỗ trợ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ 22/09/2018 18:50
11 20180945627 - 00 Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý các hoạt động du lịch tỉnh Thanh Hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 22/09/2018 18:14
12 20180945633 - 00 Sửa chữa Phòng làm việc NHCSXH tỉnh Phú Thọ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ 22/09/2018 18:09
13 20180943572 - 00 Cải tạo và trồng mới cây xanh trên địa bàn quận Cái Răng năm 2018 Phòng Quản lý đô thị quận Cái Răng 22/09/2018 17:23
14 20180945613 - 00 Cải tạo và phát triển lưới điện cung cấp điện cho xã nông thôn mới Tân Hưng Công ty Điện lực Tiền Giang 22/09/2018 16:47
15 20180934108 - 00 Dự toán mua sắm bổ sung tháng 9 - Công ty TNHH MTv 35 Công ty TNHH một thành viên 35 22/09/2018 16:26
16 20180945564 - 00 Cải tạo, sửa chữa Bưu cục Phú Lạc - Bưu điện huyện Cẩm Khê, BĐT tỉnh Phú Thọ Bưu điện tỉnh Phú Thọ - TCT Bưu điện Việt Nam 22/09/2018 16:10
17 20180945545 - 00 Hoa viên các chợ cũ phường Kim Dinh Ban QLDA đầu tư xây dựng 2 thành phố Bà Rịa 22/09/2018 16:01
18 20180945528 - 00 Cải tạo đường dây trung, hạ áp và đường dây viễn thông tuyến phố Nguyễn Trường Tộ Công ty Điện lực Ba Đình 22/09/2018 15:56
19 20180945522 - 00 Hoa viên phường Kim Dinh Ban QLDA đâu tư xây dựng 2 thành phố Bà Rịa 22/09/2018 15:54
20 20180945488 - 00 Mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ đào tạo nghề của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ 22/09/2018 15:46