Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 3063 kết quả.
STT Số KHLCNT Tên dự án Chủ đầu tư Ngày đăng tải
1 20180350761 - 00 Đường giao thông Khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 1, huyện Châu Thành Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 18/03/2018 17:51
2 20180201154 - 01 Mua thuốc năm 2018 Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc Tế Thái Nguyên 18/03/2018 17:18
3 20180349726 - 00 Đường giao thông Sâm Brầm, phường Khánh Xuân 18/03/2018 16:49
4 20180350746 - 00 CQT xã Xuân Hòa- Điện lực Thọ Xuân Công ty Điện lực Thanh Hóa 18/03/2018 16:40
5 20180350743 - 00 Chi phí sản xuất 2018 18/03/2018 16:26
6 20180350703 - 00 mua sắm tài sản 18/03/2018 16:00
7 20180350665 - 01 Mua sắm thiets bị văn phòng 18/03/2018 15:53
8 20180350617 - 01 Mua sắm âm thanh hội trường 18/03/2018 15:53
9 20180350667 - 01 Mua tang âm loa máy 18/03/2018 15:44
10 20180350666 - 00 kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2018 18/03/2018 15:39
11 20180350669 - 00 Xây dựng nhà lực lượng Công an, xây dựng khối đoàn thể xã Xuân Quế 18/03/2018 15:39
12 20180350665 - 00 Mua sắm thiets bị văn phòng 18/03/2018 15:30
13 20180350639 - 00 Mua sắm bàn ghế phục vụ công tác chuyên môn 18/03/2018 15:30
14 20180350664 - 00 sửa trụ sở UBND xã Đồng Lâm 18/03/2018 15:30
15 20180350667 - 00 Mua tang âm loa máy 18/03/2018 15:28
16 20180350617 - 00 Mua sắm âm thanh hội trường 18/03/2018 15:26
17 20180350615 - 00 KH năm 2018 18/03/2018 15:20
18 20180350607 - 00 KHLCNT năm 2018 (Đợt 1) của Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia 18/03/2018 15:17
19 20180350652 - 00 Mua bàn ghế 18/03/2018 15:13
20 20180350643 - 00 Mua săm sabnf ghế 18/03/2018 15:01