Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 30 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190452439 - 00 Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây dựng và chi phí hạng mục chung Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông 21/04/2019 22:32 21/04/2019 22:32 03/05/2019 08:30
2 20190454571 - 00 Xây lắp Công ty TNHH Xây dựng Trí Đức 21/04/2019 21:44 26/04/2019 07:30 07/05/2019 07:30
3 20190454570 - 00 Đường GTNT thôn Thanh Trung xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ANZ - Chi nhánh tại Hà Tĩnh 21/04/2019 21:40 26/04/2019 08:30 10/05/2019 09:00
4 20190454553 - 00 Nâng cấp đường Tô Hiến Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chơn Thành 21/04/2019 20:06 26/04/2019 08:00 07/05/2019 08:00
5 20190454524 - 00 Cải tạo, sửa chữa tầng 4 khu giảng đường thành phòng học tại Đức Thắng Học viện Tài chính 21/04/2019 17:30 26/04/2019 09:00 06/05/2019 09:00
6 20190437264 - 01 Gói thầu số TL08 2019: Cung cấp thiết bị cho hầm bơm thoát nước mức -100 và đường ống khí nén, cứu hỏa CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOẢNG SẢN VIỆT NAM -CÔNG TY THAN HA LONG TKV 21/04/2019 17:15 16/04/2019 10:50 27/04/2019 08:30
7 20190454513 - 00 Xây lắp công trình Trường tiểu học xã Đông Tân; Hạng mục: Nhà học 2 tầng 6 phòng (Bao gồm chi phí hạng mục chung) Ủy ban nhân dân xã Đông Tân 21/04/2019 17:00 25/04/2019 09:00 06/05/2019 14:00
8 20190444758 - 00 Thi công xây dựng CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYỄN PHI DŨNG 21/04/2019 16:13 25/04/2019 07:00 10/05/2019 15:00
9 20190454511 - 00 Gói thầu xây lắp công trình: Trường tiểu học Nghĩa Trung huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang - Hạng mục: 2 tầng 8 phòng - nhà hiệu bộ và các phòng chức năng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Việt Yên 21/04/2019 16:01 25/04/2019 08:00 07/05/2019 08:00
10 20190454509 - 00 Mua thuốc khử trùng thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng năm 2019 Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tuyên Quang 21/04/2019 15:37 25/04/2019 07:00 06/05/2019 15:00
11 20190454499 - 00 Gói số 06: Tư vấn giám sát thi công xây lắp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Ninh Bình 21/04/2019 13:33 25/04/2019 08:00 15/05/2019 14:00
12 20190454498 - 00 Gói số 05: Thi công xây lắp công trình Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Ninh Bình 21/04/2019 13:33 25/04/2019 08:00 15/05/2019 08:00
13 20190420759 - 01 Thi công xây dựng công trình Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hiển 21/04/2019 12:30 19/04/2019 12:25 02/05/2019 10:00
14 20190454470 - 00 Thi công xây lắp Ban Quản lý xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng 21/04/2019 11:06 25/04/2019 09:00 06/05/2019 09:00
15 20190454446 - 00 Mua Nitơ lỏng và thuê Tank chứa Nitơ lỏng để gọi dòng giếng khoan 16-1/15-2X. (VT-217/19-KT) Xí nghiệp khai thác dầu khí thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 21/04/2019 10:47 26/04/2019 08:00 06/05/2019 14:00
16 20190454425 - 00 Phụ tùng cho nồi hơi PPUA 1600 (KT-032/19-VT) Xí nghiệp khai thác dầu khí thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 21/04/2019 10:35 26/04/2019 08:00 15/05/2019 10:00
17 20190454409 - 00 Phụ tùng cho ống mềm để sửa chữa giếng năm 2019 (KT-034/19-VT) Xí nghiệp khai thác dầu khí thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 21/04/2019 10:30 26/04/2019 08:00 06/05/2019 14:00
18 20190453877 - 00 Thi công xây dựng và hạng mục chung Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng 7 21/04/2019 10:20 26/04/2019 08:00 06/05/2019 09:00
19 20190454336 - 00 Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp +HMC Ủy ban nhân dân xã Hòa Long 21/04/2019 10:05 21/04/2019 10:05 02/05/2019 09:00
20 20190454361 - 00 mua phân hữu cơ vi sinh NPk (10.10.5.9) Trung tâm Khuyến nông Tỉnh Lạng Sơn 21/04/2019 09:53 26/04/2019 08:00 07/05/2019 08:00
Có 30 kết quả được tìm thấy