Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 441 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20191025492 - 00 Mua sắm LBS và chống sét có khe hở Công ty Điện lực Vĩnh Phúc 09/10/2019 22:40 15/10/2019 08:00 25/10/2019 08:00
2 20191018473 - 00 Gói thầu số 3: Xây lắp toàn bộ công trình (kể cả chi phí hạng mục chung) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Thuận Bắc 09/10/2019 22:23 15/10/2019 08:00 25/10/2019 08:00
3 20191025494 - 00 Gói thầu 01: Toàn bộ phần xây lắp công trình và chi phí hạng mục chung Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Tân Hưng Phát 09/10/2019 22:21 15/10/2019 08:00 22/10/2019 08:30
4 20191023070 - 00 Kiểm toán Công ty Điện lực Vĩnh Phúc 09/10/2019 22:14 09/10/2019 22:14 29/10/2019 22:30
5 20191025475 - 00 Tư vấn lập đề án thành lập phường Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thành phố Thanh Hóa 09/10/2019 22:04 09/10/2019 22:04 30/10/2019 08:30
6 20191025454 - 00 Tư vấn lập báo cáo rà soát các tiêu chí của thành phố theo tiêu chí đô thị và đánh giá các tiêu chí thành lập phường Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thành phố Thanh Hóa 09/10/2019 21:56 09/10/2019 21:56 30/10/2019 08:30
7 20191008727 - 00 Xây lắp (đã bao gồm chi phí hạng mục chung) CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG SỐ 10 09/10/2019 21:50 09/10/2019 21:50 23/10/2019 09:00
8 20191025427 - 00 Công trình: Đường ra vùng sản xuất các thôn xã Đắc Tôi (Giai đoạn 1); Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình (Km0+00-Km0+282,91) Địa điểm: Xã Đắc Tôi, huyện Nam giang, tỉnh Quảng Nam Ban quản lý và thực hiện chương trình 135 huyện Nam Giang 09/10/2019 21:46 09/10/2019 21:46 24/10/2019 08:30
9 20191025443 - 00 Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình+Chi phí hạng mục chung Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thành Đạt HD 09/10/2019 21:24 15/10/2019 09:00 25/10/2019 09:00
10 20191023979 - 00 Mua vôi hỗ trợ cải tạo đất ruộng năm 2019 trên địa bàn huyện Than Uyên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 09/10/2019 20:40 09/10/2019 20:40 18/10/2019 09:00
11 20191025374 - 00 Công trình: Đường bê tông thôn Đắc Chơ Đây thôn Đắc Pênh; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình (Km7+554,02-Km8+811,09); Địa điểm: Xã La Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam Ban quản lý và thực hiện chương trình 135 huyện Nam Giang 09/10/2019 20:14 09/10/2019 20:14 23/10/2019 08:30
12 20191025408 - 00 Mua sắm Văn phòng phẩm bảo đảm phục vụ huấn luyện thường xuyên năm 2019 Trường Quân sự Quân khu 7 09/10/2019 20:12 15/10/2019 08:00 22/10/2019 09:00
13 20191025409 - 00 Gói thầu số 02: Xây lắp công trình Cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung khu vệ sinh các trường THCS phía Đông, thành phố Hạ Long Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long 09/10/2019 20:11 16/10/2019 08:30 26/10/2019 08:30
14 20191025406 - 00 Gói thầu số 02: Xây lắp công trình Cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung khu vệ sinh các trường Tiểu học phía Đông, thành phố Hạ Long Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long 09/10/2019 20:00 16/10/2019 08:00 26/10/2019 08:00
15 20191025405 - 00 Tư vấn lập Đề án Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện Đông Anh trong quá trình đô thị hóa, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 Phòng Kinh tế huyện Đông Anh 09/10/2019 20:00 15/10/2019 08:00 04/11/2019 10:00
16 20191023854 - 00 Thi công xây dựng và hạng mục chung Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng 7 09/10/2019 19:43 09/10/2019 19:43 17/10/2019 08:00
17 20191025384 - 00 Toàn bộ phần thi công xây dựng Công trình: Trường Trung học cơ sở Đức Phú, huyện Mộ Đức;Hạng mục: 06 phòng học + 01 phòng bộ môn vật lý và Nhà vệ sinh Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi 09/10/2019 19:24 15/10/2019 08:00 15/11/2019 08:00
18 20191004909 - 01 Xây lắp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam Giang 09/10/2019 19:17 02/10/2019 11:06 15/10/2019 15:30
19 20191025373 - 00 Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công chức Cục Thuế thành phố Hà Nội năm 2019 CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 09/10/2019 19:16 09/10/2019 19:16 17/10/2019 08:00
20 20191014327 - 00 Gói thầu số 01: Cung cấp vật liệu phục vụ thi công xây dựng công trình UBND xã Viên An 09/10/2019 18:41 09/10/2019 18:41 18/10/2019 09:00
Có 441 kết quả được tìm thấy