Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 357 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190444825 - 00 Sửa chữa thi công vách ngăn văn phòng Trung tâm Quan trắc Môi trường Miền Nam 17/04/2019 23:06 17/04/2019 23:06 29/04/2019 08:00
2 20190444824 - 00 Mua sắm trang thiết bị văn phòng Trung tâm Quan trắc Môi trường Miền Nam 17/04/2019 22:58 17/04/2019 22:58 02/05/2019 08:00
3 20190444814 - 00 Mua trang thiết bị (Máy photo, máy in, máy chiếu..) Trung tâm Quan trắc Môi trường Miền Nam 17/04/2019 22:39 17/04/2019 22:39 29/04/2019 08:00
4 20190444763 - 00 Gói thầu xây lắp: Xây dựng công trình và lán trại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Tiến Hoàng 17/04/2019 21:00 17/04/2019 21:00 24/04/2019 21:00
5 20190419855 - 00 Gói thầu số 1 (xây dựng + lán trại) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG DỊCH VỤ HOÀNG ĐẠT 17/04/2019 20:34 17/04/2019 20:34 01/05/2019 17:00
6 20190443891 - 00 Đại tu Hệ thống điều khiển DCS dây chuyền 2 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 17/04/2019 20:26 17/04/2019 20:26 08/05/2019 10:00
7 20190418217 - 00 Gói thầu số 1 (xây dựng + lán trại) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG DỊCH VỤ HOÀNG ĐẠT 17/04/2019 20:04 17/04/2019 20:04 01/05/2019 16:00
8 20190444748 - 01 Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt 18/04/2019 08:55 17/04/2019 19:46 23/04/2019 08:00
9 20190444710 - 00 Gói thầu xây lắp số 1 nền và mặt đê Ban Quản lý dự án Xây dựng huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp 17/04/2019 19:05 17/04/2019 19:05 25/04/2019 09:00
10 20190444655 - 00 Mua sắm và lắp đặt dụng cụ thể dục, thể thao cho nhà văn hóa thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường trên địa bàn thị xã Sơn Tây Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể Thao Sơn Tây 17/04/2019 18:35 17/04/2019 18:35 25/04/2019 08:30
11 20190444624 - 00 Xây lắp BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN BA ĐÌNH 17/04/2019 17:55 17/04/2019 17:55 24/04/2019 18:10
12 20190444075 - 00 Trường MG Mỹ Hạnh Nam Công ty TNHH Một Thành Viên Tư vấn Thiết kế Việt Thiên Phúc 17/04/2019 17:54 17/04/2019 17:54 26/04/2019 09:00
13 20190444537 - 00 Thi công xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Châu 17/04/2019 17:47 17/04/2019 17:47 03/05/2019 08:30
14 20190443968 - 00 Xây lắp Trung tâm tập huấn khuyến nông tỉnh Sekong, Lào Trung tâm Hợp tác đầu tư và Quản lý các dự án tại Lào thành phố Đà Nẵng 17/04/2019 17:40 17/04/2019 17:40 02/05/2019 16:00
15 20190443975 - 00 Xây lắp Công ty Điện lực Bắc Giang 17/04/2019 17:39 17/04/2019 17:39 02/05/2019 08:00
16 20190440768 - 00 02TVTK-SCL-2019. Tư vấn lập TKBVTC và dự toán: Đại tu hệ thống hòm công tơ sau các TBA trên địa bàn huyện Thanh Oai năm 2019 – đợt 2 Công ty Điện lực Thanh Oai 17/04/2019 17:37 17/04/2019 17:37 08/05/2019 09:00
17 20190444500 - 00 Xây lắp Trung tâm tập huấn khuyến nông tỉnh Attapeu, Lào Trung tâm Hợp tác đầu tư và Quản lý các dự án tại Lào thành phố Đà Nẵng 17/04/2019 17:37 17/04/2019 17:37 02/05/2019 08:30
18 20190444201 - 00 Thi công xây dựng công trình: Trạm y tế thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Châu 17/04/2019 17:33 17/04/2019 17:33 24/04/2019 17:35
19 20190443370 - 00 Xây lắp công trình (đã bao gồm hạng mục chung) Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Đại Nam 17/04/2019 17:26 17/04/2019 17:26 02/05/2019 14:00
20 20190444065 - 00 Gói thầu số 03: Mua sắm tập trung máy máy in, máy chiếu, máy photocopy năm 2019 Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính – Sở tài chính Thái Bình 17/04/2019 17:24 17/04/2019 17:24 27/04/2019 17:30
Có 357 kết quả được tìm thấy