Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 487 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190840833 - 00 Xây dựng (Bao gồm HMC) Uỷ ban nhân dân xã Hồng Phương 15/08/2019 23:30 15/08/2019 23:30 27/08/2019 08:00
2 20190840863 - 00 Điện sinh hoạt, trung thế, TBA Ban Quản Lý Dự Án xây dựng huyện Yên Dũng 15/08/2019 23:22 15/08/2019 23:22 23/08/2019 09:00
3 20190808137 - 00 Gói thầu xây lắp (cả chi phí lán trại + chi phí không xác định từ thiết kế) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 15/08/2019 23:16 15/08/2019 23:16 26/08/2019 05:00
4 20190821834 - 00 Hỗ trợ giống cây ăn quả chuyển đổi sản xuất trên đất dốc phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bắc Yên 15/08/2019 22:32 15/08/2019 22:32 30/08/2019 15:00
5 20190840805 - 00 Gói thầu số 03 (Dịch vụ vệ sinh công nghiệp) Công ty TNHH Xây dựng Trí Đức 15/08/2019 20:59 15/08/2019 20:59 23/08/2019 09:00
6 20190837970 - 00 Gói thầu số 2: Toàn bộ phần xây dựng + thiết bị (mới 100%) Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình 15/08/2019 20:28 15/08/2019 20:28 04/09/2019 15:00
7 20190830473 - 00 Gói thầu HH47-2019: Cung cấp LBS Công ty Điện lực Quảng Nam 15/08/2019 19:52 15/08/2019 19:52 22/08/2019 15:00
8 20190840793 - 00 Toàn bộ phần xây lắp Ủy ban nhân dân xã Nam Sơn 15/08/2019 19:36 15/08/2019 19:36 26/08/2019 09:00
9 20190651633 - 01 Gói thầu 1: Cung cấp toàn bộ vật tư, thi công xây dựng công trình. Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Ban Quản lý dự án Lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh 15/08/2019 19:14 15/08/2019 19:06 05/09/2019 09:00
10 20190840773 - 00 Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm, lắp đặt thiết bị, hạng mục chung và bảo hiểm công trình) Ủy ban nhân dân xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn 15/08/2019 18:47 15/08/2019 18:47 26/08/2019 08:15
11 20190840677 - 02 Gói thầu xây lắp ( Chi phí xây dựng + Hạng mục chung) Trung tâm y tế thị xã Phổ Yên 21/08/2019 11:46 15/08/2019 18:23 26/08/2019 09:00
12 20190839939 - 00 Mua bộ phát tia X cho máy chụp cắt lớp điện toán Bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên 15/08/2019 17:58 15/08/2019 17:58 26/08/2019 09:00
13 20190741527 - 00 Gói thầu số 1: Thi công xây dựng (gồm: xây lắp và chi phí hạng mục chung) Ủy ban nhân dân xã An Thịnh 15/08/2019 17:47 15/08/2019 17:47 27/08/2019 15:00
14 20190840468 - 00 Xây lắp công trình Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đường trục huyện Quế Võ, (đoạn từ QL.18 đi trại tạm giam thôn Hữu Bằng), huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh 15/08/2019 17:41 15/08/2019 17:41 26/08/2019 08:30
15 20190839768 - 00 gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường nhựa liên xã Tam Ngãi – An Phú Tân Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh 15/08/2019 17:34 15/08/2019 17:34 22/08/2019 19:00
16 20190836062 - 00 Gói thầu 03: Tư vấn giám sát thi công Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực Hà Nội 15/08/2019 17:32 15/08/2019 17:32 09/09/2019 08:30
17 20190840713 - 00 Gói thầu số 04: Tư vấn thiết kế BVTC, dự toán hạng mục di chuyển hệ thống điện 220kV, 110kV, 35kV, 24kV, phần hạ thế Trung tâm phát triển quỹ đất quận Nam Từ Liêm 15/08/2019 17:30 15/08/2019 17:30 04/09/2019 18:00
18 20190840624 - 00 Gói thầu số 01 2020-TVTK.01-SCL: “Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán” Công ty Điện lực Hà Đông 15/08/2019 17:17 15/08/2019 17:17 05/09/2019 09:00
19 20190840528 - 00 Gói thầu số 03TT: Tư vấn kiểm toán công trình Công ty Điện lực Lai châu 15/08/2019 17:16 15/08/2019 17:16 06/09/2019 09:00
20 20190840672 - 00 Mua sắm các loại vật tư ngân quỹ quý 3 năm 2019 Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Bình Thuận 15/08/2019 17:09 15/08/2019 17:09 19/08/2019 16:00
Có 487 kết quả được tìm thấy