Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 76 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190734196 - 00 Kiểm toán Ban quản lý dự án công trình quản lý bảo trì đường bộ nguồn vốn Trung ương, Sở giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc 13/07/2019 23:02 13/07/2019 23:02 05/08/2019 08:00
2 20190733646 - 00 xây dựng hệ thống chiếu sáng (gồm cả hạng mục chung) UBND xã Bá Hiến 13/07/2019 22:05 13/07/2019 22:05 24/07/2019 15:00
3 20190734069 - 00 Gói thầu số 03: Đóng mới tàu hoa tiêu Ban quản lý dự án Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc 13/07/2019 17:17 13/07/2019 17:17 26/07/2019 15:00
4 20190737125 - 00 Gói thầu số 50 2019 - Vận chuyển MBA 110kV 25MVA từ trạm Bán Đảo đến trạm Vạn Giã Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa 13/07/2019 16:31 13/07/2019 16:31 19/07/2019 14:00
5 20190737063 - 01 Gói thầu số 2: Mua sắm thiết bị Công ty Điện lực Bắc Giang 18/07/2019 15:48 13/07/2019 16:23 02/08/2019 16:30
6 20190735627 - 00 Thi công xây dựng công trình Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng 13/07/2019 16:22 13/07/2019 16:22 22/07/2019 16:00
7 20190724358 - 00 Gói thầu số 115 2019 - Mua sắm ắc quy, áptomat Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa 13/07/2019 16:11 13/07/2019 16:11 23/07/2019 16:30
8 20190737022 - 01 Gói thầu số 7: Xây dựng hồ chứa nước Bãi Cây Mến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang 16/07/2019 15:15 13/07/2019 15:54 05/08/2019 08:00
9 20190724800 - 00 Thi công xây dựng hạng mục trạm biến áp, tuyến đường dây và máy phát điện Công ty Quản lý Tài sản Viettel Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội 09/07/2019 13:57 13/07/2019 15:30 23/07/2019 15:30
10 20190737029 - 00 02 2019 VHT K2-EPC “Mua sắm máy chủ Rackmount” Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội 13/07/2019 15:21 13/07/2019 15:21 24/07/2019 14:00
11 20190736826 - 00 01 2019 VHT K2-EPC “Mua sắm máy chủ Blade, RAM và card mạng” Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội 13/07/2019 15:18 13/07/2019 15:18 24/07/2019 14:00
12 20190725133 - 00 Sửa chữa lớn xe ô tô Toyota Landcruise BKS 21C1357 văn phòng Cấp ủy và Chính quyền 09/07/2019 14:50 13/07/2019 15:00 23/07/2019 15:00
13 20190737032 - 00 Gói thầu số 01: Xây lắp UBND xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 13/07/2019 14:39 13/07/2019 14:39 24/07/2019 09:00
14 20190736840 - 00 Gói thầu xây lắp Công ty TNHH tư vấn xây dựng Kiến Quốc 13/07/2019 14:33 13/07/2019 14:33 25/07/2019 09:30
15 20190724281 - 00 Cung cấp và thi công ốp lát đá hạ tầng sân vườn ngoài nhà (giai đoạn 2) Công ty Quản lý Tài sản Viettel Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội 09/07/2019 10:57 13/07/2019 14:30 16/08/2019 14:30
16 20190719211 - 01 Xây lắp (Bao gồm chi phí hạng mục chung và dự phòng) Ban quản lý các Dự án Kinh tế miền núi huyện Tuyên Hóa 09/07/2019 15:12 13/07/2019 14:00 18/08/2019 15:00
17 20190737017 - 00 Gói thầu số 01: Xây lắp Uỷ ban nhân dân xã An Bình 13/07/2019 13:57 13/07/2019 13:57 25/07/2019 09:00
18 20190729261 - 00 Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa 13/07/2019 13:38 13/07/2019 13:38 23/07/2019 14:00
19 20190736848 - 00 Gói thầu số 02 Thi công xây lắp Điện lực Long Thành - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai 13/07/2019 11:54 13/07/2019 11:54 24/07/2019 14:00
20 20190736998 - 00 Gói số 2: Xây dựng công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lộc 13/07/2019 11:49 13/07/2019 11:49 23/07/2019 13:00
Có 76 kết quả được tìm thấy