Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 650 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190736542 - 00 Thi công xây dựng Ủy ban nhân dân xã La Hiên 12/07/2019 22:08 12/07/2019 22:08 23/07/2019 08:00
2 20190736513 - 00 Xây lắp + lán trại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Tiến Hoàng 12/07/2019 21:18 12/07/2019 21:18 22/07/2019 21:30
3 20190736463 - 01 Xây dựng đường nội bộ thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Hoàn Cầu 19/07/2019 06:51 12/07/2019 20:13 23/07/2019 08:00
4 20190736486 - 00 Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 12/07/2019 18:47 12/07/2019 18:47 23/07/2019 07:15
5 20190733109 - 01 Gói thầu số 4: Bảo hiểm công trình cải tạo lộ 377 Tràng Định và 374 Bắc Sơn Công ty Điện lực Lạng Sơn 15/07/2019 17:23 12/07/2019 18:38 23/07/2019 09:00
6 20190733232 - 02 Gói thầu số 3: Giám sát thi công công trình cải tạo lộ 377 Tràng Định và 374 Bắc Sơn Công ty Điện lực Lạng Sơn 17/07/2019 17:42 12/07/2019 18:35 02/08/2019 09:00
7 20190736451 - 01 Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát công trình Trạm 110kV không người trực Lạng Sơn Công ty Điện lực Lạng Sơn 15/07/2019 11:47 12/07/2019 18:34 02/08/2019 09:00
8 20190736245 - 00 Sửa chữa và thay thế linh kiện máy quay của Trung tâm Tin tức VTV24 Trung tâm Tin tức VTV24 12/07/2019 18:10 12/07/2019 18:10 22/07/2019 09:00
9 20190736475 - 00 Gói 04: Thi công hạng mục SCL ĐZ 0.4kV sau TBA Nghĩa Yên 2, TBA Nghĩa Yên 3, TBA Nghĩa Yên 4, xã Nghĩa Yên do Điện lực Nghĩa Đàn - Thái Hòa quản lý Công ty điện lực Nghệ An 12/07/2019 18:08 12/07/2019 18:08 23/07/2019 10:00
10 20190726027 - 00 Dịch vụ vệ sinh, làm sạch Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 12/07/2019 17:58 12/07/2019 17:58 22/07/2019 10:00
11 20190733354 - 00 Tư vấn khảo sát, lập Báo cao KTKT đầu tư xây dựng công trình Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn 12/07/2019 17:51 12/07/2019 17:51 02/08/2019 08:00
12 20190736452 - 00 Gói 5: Thi công hạng mục SCL ĐZ 375 E15-2 từ cột CDPT 375-7 125 đến cột 190 do Điện lực Tân Kỳ quản lý Công ty điện lực Nghệ An 12/07/2019 17:50 12/07/2019 17:50 23/07/2019 10:00
13 20190736443 - 00 Xây lắp Công ty cổ phần tư vấn tổng hợp số 1 12/07/2019 17:47 12/07/2019 17:47 20/07/2019 09:30
14 20190735876 - 01 Trang bị cáp quang phục vụ di dời và dự phòng ứng cứu TRUNG TÂM HẠ TẦNG MẠNG MIỀN NAM – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG 16/07/2019 12:21 12/07/2019 17:47 26/07/2019 15:00
15 20190736407 - 00 Gói 03: Thi công hạng mục SCL ĐZ 0.4kV sau TBA TT Châu Thôn, TBA Bản Piểu thuộc xã Châu Thôn do Điện lực Quỳ Châu quản lý Công ty điện lực Nghệ An 12/07/2019 17:32 12/07/2019 17:32 23/07/2019 10:00
16 20190733567 - 00 Moi thau thu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG 12/07/2019 17:27 12/07/2019 17:27 01/08/2019 14:05
17 20190736267 - 00 Xây lắp công trình Xây dựng nhà hiệu bộ, phòng học và các phòng chức năng trường THCS xã Tân Thanh Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạng Giang 12/07/2019 17:25 12/07/2019 17:25 22/07/2019 09:00
18 20190736236 - 00 Xây lắp và hạng mục chung Ủy ban nhân dân xã Võng La 12/07/2019 17:17 12/07/2019 17:17 23/07/2019 11:00
19 20190726280 - 00 Thi công xây lắp Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp 09/07/2019 17:08 12/07/2019 17:15 19/07/2019 17:15
20 20190734067 - 01 Mua quà đại hội đại biểu Mặt trận TQVN tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Phong An 12/07/2019 17:30 12/07/2019 17:11 18/07/2019 08:00
Có 650 kết quả được tìm thấy