Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 96 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20191125938 - 00 Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp, thiết bị và hạng mục chung ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐẠI PHÚC 09/11/2019 23:23 09/11/2019 23:23 19/11/2019 23:30
2 20191125939 - 00 Gói thầu xây lắp công trình (cả thiết bị) Lò đốt rác thải y tế tập trung theo cụm tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi 09/11/2019 23:10 09/11/2019 23:10 18/11/2019 01:00
3 20191125710 - 00 Mua sắm vật tư hóa chất nghiên cứu khoa học phục vụ đề tài mã số 104.05-2019.03 Trường Đại học Duy Tân 09/11/2019 20:15 09/11/2019 20:15 21/11/2019 08:30
4 20191125718 - 00 Mua sắm vật tư, hóa chất nghiên cứu khoa học phục vụ đề tài mã số 106.02-2018.326 Trường Đại học Duy Tân 09/11/2019 20:12 09/11/2019 20:12 21/11/2019 09:30
5 20191122175 - 00 Thi công xây lắp Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp 09/11/2019 19:41 09/11/2019 19:41 18/11/2019 08:00
6 20191125869 - 01 Gói thầu số 3919-MS: Mua sắm VTTB phục vụ công trình Đại tu đường trục hạ thế, hệ thống công tơ TBA Xóm Chàm 3, TBA Cột Cầu Mới 1 Công ty Điện lực Thanh Xuân 13/11/2019 09:54 09/11/2019 19:18 20/11/2019 10:30
7 20191125895 - 01 ST:07-XD:01 – Thi công xây dựng Ban quản lý dự án 6 13/11/2019 23:05 09/11/2019 18:59 21/11/2019 15:00
8 20191125876 - 00 Xây lắp công trình CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ SÀI GÒN 09/11/2019 18:53 09/11/2019 18:53 26/11/2019 14:00
9 20191125837 - 00 Gói thầu 0419XLSCL- Đại tu đường trục hạ thế, hệ thống công tơ TBA Xóm Chàm 3, TBA Cột Cột Mới 1 Công ty Điện lực Thanh Xuân 09/11/2019 18:20 09/11/2019 18:20 20/11/2019 10:00
10 20191103925 - 00 Xây lắp công trình (bao gồm chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung) CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG AN THỊNH 09/11/2019 18:07 09/11/2019 18:07 20/11/2019 09:15
11 20191125872 - 00 Gói thầu 09: Thi công xây dựng công trình cầu cảng 600CV (gồm: Cảng 600CV, Nạo vét khu nước và Chi phí đảm bảo an toàn giao thông) Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng 09/11/2019 17:59 09/11/2019 17:59 29/11/2019 18:00
12 20191104012 - 00 Xây lắp công trình (bao gồm chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung) CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG AN THỊNH 09/11/2019 17:44 09/11/2019 17:44 20/11/2019 09:00
13 20191125878 - 00 Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 06 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội 09/11/2019 17:33 09/11/2019 17:33 30/11/2019 09:00
14 20191124981 - 00 Gói thầu xây lắp số 1 (San nền + Đường giao thông + Thoát nước mưa + Thoát nước thải + Cấp nước + điện chiếu sáng+ Hạng mục chung) Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Anh 09/11/2019 17:12 09/11/2019 17:12 02/12/2019 10:30
15 20191125665 - 01 Thi công xây dựng công trình SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐIỆN BIÊN 14/11/2019 14:57 09/11/2019 17:12 20/11/2019 09:00
16 20191113546 - 01 Trang bị hệ thống máy điều hoà không khí KBNN Quận 1 Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh 12/11/2019 10:41 09/11/2019 16:49 20/11/2019 09:00
17 20191104002 - 01 Gói thầu 09: Xây lắp công trình hạ tầng kỹ thuật Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp 24/11/2019 07:10 09/11/2019 16:28 29/11/2019 16:30
18 20191125599 - 00 AG:06-XD:01 - Thi công Ban quản lý dự án 6 09/11/2019 16:16 09/11/2019 16:16 21/11/2019 11:00
19 20191064020 - 00 Mua sắm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TOÀN THÀNH 09/11/2019 16:15 09/11/2019 16:15 18/11/2019 07:30
20 20191112434 - 00 Gói thầu số 55: Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị Nhà Viện bộ Viện Y học cổ truyền Quân đội 05/11/2019 18:05 09/11/2019 16:15 29/11/2019 16:15
Có 96 kết quả được tìm thấy