Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 384 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20191023070 - 00 Kiểm toán Công ty Điện lực Vĩnh Phúc 09/10/2019 22:14 09/10/2019 22:14 29/10/2019 22:30
2 20191025475 - 00 Tư vấn lập đề án thành lập phường Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thành phố Thanh Hóa 09/10/2019 22:04 09/10/2019 22:04 30/10/2019 08:30
3 20191025454 - 00 Tư vấn lập báo cáo rà soát các tiêu chí của thành phố theo tiêu chí đô thị và đánh giá các tiêu chí thành lập phường Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thành phố Thanh Hóa 09/10/2019 21:56 09/10/2019 21:56 30/10/2019 08:30
4 20191008727 - 00 Xây lắp (đã bao gồm chi phí hạng mục chung) CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG SỐ 10 09/10/2019 21:50 09/10/2019 21:50 23/10/2019 09:00
5 20191025427 - 00 Công trình: Đường ra vùng sản xuất các thôn xã Đắc Tôi (Giai đoạn 1); Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình (Km0+00-Km0+282,91) Địa điểm: Xã Đắc Tôi, huyện Nam giang, tỉnh Quảng Nam Ban quản lý và thực hiện chương trình 135 huyện Nam Giang 09/10/2019 21:46 09/10/2019 21:46 24/10/2019 08:30
6 20191025429 - 01 Gói số 02: Thi công xây dựng + thuế tài nguyên, phí môi trường (bao gồm cả chi phí hạng mục chung) Ủy ban nhân dân xã Hà Dương 11/10/2019 00:02 09/10/2019 21:05 20/10/2019 07:00
7 20191023979 - 00 Mua vôi hỗ trợ cải tạo đất ruộng năm 2019 trên địa bàn huyện Than Uyên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 09/10/2019 20:40 09/10/2019 20:40 18/10/2019 09:00
8 20191025374 - 00 Công trình: Đường bê tông thôn Đắc Chơ Đây thôn Đắc Pênh; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình (Km7+554,02-Km8+811,09); Địa điểm: Xã La Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam Ban quản lý và thực hiện chương trình 135 huyện Nam Giang 09/10/2019 20:14 09/10/2019 20:14 23/10/2019 08:30
9 20191023854 - 00 Thi công xây dựng và hạng mục chung Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng 7 09/10/2019 19:43 09/10/2019 19:43 17/10/2019 08:00
10 20191025373 - 00 Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công chức Cục Thuế thành phố Hà Nội năm 2019 CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 09/10/2019 19:16 09/10/2019 19:16 17/10/2019 08:00
11 20191014327 - 00 Gói thầu số 01: Cung cấp vật liệu phục vụ thi công xây dựng công trình UBND xã Viên An 09/10/2019 18:41 09/10/2019 18:41 18/10/2019 09:00
12 20191025335 - 00 “VT-SCTX-2019-103: Cung cấp vữa xây gạch cách nhiệt phục vụ sửa chữa thường xuyên dây chuyền 1- Nguồn vốn sửa chữa thường xuyên năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 09/10/2019 18:09 09/10/2019 18:09 17/10/2019 10:00
13 20191025055 - 00 Dịch vụ hậu cần tổ chứcHội nghị tại Quảng Ninh, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu Cục An toàn thông tin 09/10/2019 18:05 09/10/2019 18:05 21/10/2019 10:00
14 20191023731 - 00 Đường ra vùng sản xuất xã Đắc Pre giai đoạn 1 hạng mục: Nền, mặt đường và công trình Km0+958,04 - Km1+481,04 địa điểm: Xã Đắc Pre, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam Ban quản lý và thực hiện chương trình 135 huyện Nam Giang 09/10/2019 18:03 09/10/2019 18:03 22/10/2019 08:30
15 20191025303 - 00 Gói thầu 4: Bảo hiểm công trình Công ty Lưới điện Cao thế Thành phố Hà Nội,Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 09/10/2019 17:32 09/10/2019 17:32 21/10/2019 15:00
16 20191025287 - 00 Gói thầu 7: Bảo hiểm công trình Công ty Lưới điện Cao thế Thành phố Hà Nội,Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 09/10/2019 17:25 09/10/2019 17:25 21/10/2019 15:00
17 20191024938 - 01 Gói thầu 01.XL: Xây dựng Hạ tầng đường giao thông và thoát nước khu quy hoạch dân cư vùng Mỏ Diều, tổ dân phố 9 thị trấn Thạch Hà theo đúng bản vẽ thiết kế Ủy ban nhân dân Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà,Tỉnh Hà Tĩnh 15/10/2019 14:37 09/10/2019 17:22 20/10/2019 05:00
18 20191025032 - 00 VT-SCTX- 2019-87-Cung cấp vật tư phần cơ DC2 - Nguồn vốn sửa chữa thường xuyên năm 2019 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 09/10/2019 17:16 09/10/2019 17:16 21/10/2019 10:30
19 20191003272 - 00 Gói thầu số 05XL: Toàn bộ phần xây lắp công trình Ban quản lý các công trình Đầu tư và Xây dựng cơ bản thị xã Sông Cầu 09/10/2019 17:15 09/10/2019 17:15 21/10/2019 09:00
20 20191025156 - 00 Cung cấp và lắp đặt thiết bị cảm biến đo hàm lượng Amonia cho hệ thống quan trắc tự động liên tục nước thải sau xử lý Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 Công ty TNHH Một thành viên 09/10/2019 17:14 09/10/2019 17:14 17/10/2019 10:00
Có 384 kết quả được tìm thấy