Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 418 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20200349362 - 00 Gói thầu số 1: Nguyên vật liệu, linh kiện năm 2019 Viện Kỹ thuật Hóa học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 01/04/2020 23:17 01/04/2020 23:17 14/04/2020 14:30
2 20200403183 - 00 Xây lắp UBND xã Bá Hiến 01/04/2020 22:56 01/04/2020 22:56 13/04/2020 09:00
3 20200403184 - 00 Gói thầu: Xây dựng nhà để xe cứu thương Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công xây dựng Thị xã 01/04/2020 22:44 01/04/2020 22:44 10/04/2020 14:00
4 20200403182 - 00 Gói thầu số 2: Mua các loại khớp háng, khớp gối và vật tư nội soi khớp Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Trường Thành 01/04/2020 22:10 01/04/2020 22:10 24/04/2020 15:30
5 20200403086 - 00 Chi phí xây dựng (đã bao gồm chi phí thử tĩnh tải cọc) Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công xây dựng Thị xã 01/04/2020 21:40 01/04/2020 21:40 10/04/2020 15:00
6 20200403110 - 00 Xây lắp+hạng mục chung Ủy ban nhân dân phường Liên Bảo 01/04/2020 21:27 01/04/2020 21:27 13/04/2020 15:00
7 20200308339 - 00 Gói thầu số 13: Mua sắm dây chì, viên chì niêm phong Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung 01/04/2020 21:26 01/04/2020 21:26 08/04/2020 14:00
8 20200308336 - 00 Gói thầu số 12.3: Mua sắm chất phủ Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung 01/04/2020 21:25 01/04/2020 21:25 08/04/2020 14:00
9 20200308332 - 00 Gói thầu số 12.2: Mua sắm chì kem Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung 01/04/2020 21:24 01/04/2020 21:24 08/04/2020 14:00
10 20200308324 - 00 Gói thầu số 12.1: Mua sắm chì hàn, chì thanh Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung 01/04/2020 21:24 01/04/2020 21:24 08/04/2020 14:00
11 20200308319 - 00 Gói thầu số 10: Mua sắm tấm nhôm che chắn từ trường Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung 01/04/2020 21:22 01/04/2020 21:22 08/04/2020 14:00
12 20200371226 - 00 Thi công xây dựng CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYỄN PHI DŨNG 01/04/2020 21:21 01/04/2020 21:21 10/04/2020 15:00
13 20200308312 - 00 Gói thầu số 7: Mua sắm đầu cos Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung 01/04/2020 21:21 01/04/2020 21:21 08/04/2020 14:00
14 20200308306 - 00 Gói thầu số 6: Mua sắm nhãn công tơ Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung 01/04/2020 21:20 01/04/2020 21:20 08/04/2020 14:00
15 20200371218 - 00 Thi công xây dựng CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYỄN PHI DŨNG 01/04/2020 21:19 01/04/2020 21:19 10/04/2020 15:00
16 20200371186 - 00 Thi công xây dựng CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYỄN PHI DŨNG 01/04/2020 21:18 01/04/2020 21:18 10/04/2020 15:00
17 20200370153 - 00 Thi công xây dựng CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYỄN PHI DŨNG 01/04/2020 21:16 01/04/2020 21:16 10/04/2020 15:00
18 20200403111 - 00 Gói thầu số 28: Cung cấp và lắp đặt thiết bị khối phục vụ khán giả, thiết bị luyện tập, thi đấu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực thành phố Long Xuyên 01/04/2020 21:15 01/04/2020 21:15 15/04/2020 14:00
19 20200402007 - 00 Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây dựng và hạng mục chung (phần xây dựng gồm các hạng mục: Xây mới 164 mộ, lát nền khu mộ xây mới, hàng rào, nhà kho) Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Nghệ An 01/04/2020 20:25 01/04/2020 20:25 10/04/2020 08:30
20 20200333291 - 01 Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của Sở Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2005 - 2015 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TMAX 10/04/2020 15:44 01/04/2020 20:14 17/04/2020 10:00
Có 418 kết quả được tìm thấy