Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 139 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20200529488 - 00 Gói số 01: Thi công xây dựng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiên Lãng 13/05/2020 17:43 13/05/2020 17:43 23/05/2020 17:46
2 20200527543 - 01 Xây lắp công trình Ban Quản lý dự án giao thông II Thanh Hóa 19/05/2020 17:17 13/05/2020 17:41 23/05/2020 17:45
3 20200526559 - 01 Xây lắp công trình Ban Quản lý dự án giao thông II Thanh Hóa 19/05/2020 17:12 13/05/2020 17:22 23/05/2020 17:30
4 20200525865 - 01 Xây lắp công trình Ban Quản lý dự án giao thông II Thanh Hóa 19/05/2020 17:01 13/05/2020 17:12 23/05/2020 17:15
5 20200525945 - 00 Gói thầu số 02- Thi công xây dựng công trình: Trường mầm non Hoa Hồng, huyện Cẩm Khê BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN CẨM KHÊ 13/05/2020 10:14 13/05/2020 10:14 23/05/2020 17:00
6 20200529352 - 00 Tổ chức Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2020 Sở Công thương Hà Nội 13/05/2020 16:35 13/05/2020 16:35 23/05/2020 17:00
7 20200511394 - 00 Xây lắp công trình Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 13/05/2020 15:50 13/05/2020 15:50 23/05/2020 16:30
8 20200528489 - 00 Thi công xây dựng công trình CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG MAI 13/05/2020 15:27 13/05/2020 15:27 23/05/2020 16:30
9 20200528989 - 01 xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề đường đoạn Km64+800÷Km68+200; Km71+700÷ Km78+00, Quốc lộ 281, tỉnh Hà Tĩnh Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh 17/05/2020 07:29 13/05/2020 16:16 23/05/2020 16:30
10 20200518576 - 00 Mua sắm trang phục Công an xã năm 2020 Công an tỉnh Thái Nguyên 13/05/2020 07:05 13/05/2020 07:05 23/05/2020 16:00
11 20200528664 - 00 Gói thầu số 5: Chi phí xây dựng Công ty cổ phần xây dựng phát triển 68 13/05/2020 15:52 13/05/2020 15:52 23/05/2020 16:00
12 20200528773 - 00 Thi công xây dựng Trường Đại học Điện lực 13/05/2020 15:56 13/05/2020 15:56 23/05/2020 16:00
13 20200528863 - 00 Gói thầu số 02: Thi công xây lắp công trình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 13/05/2020 15:33 13/05/2020 15:33 23/05/2020 16:00
14 20200537182 - 00 mua sắm thiết bị Uỷ ban nhân dân xã Thanh Lâm 16/05/2020 09:39 16/05/2020 09:39 23/05/2020 16:00
15 20200506866 - 01 Mua sắm hàng hóa Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 15/05/2020 09:52 13/05/2020 15:25 23/05/2020 15:30
16 20200523565 - 00 Xây dựng Trung tâm văn hóa - thể thao xã Vĩnh Thịnh (Chi phí xây dựng + Chi phí hạng mục chung) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hòa Bình 13/05/2020 15:22 13/05/2020 15:22 23/05/2020 15:30
17 20200527871 - 00 Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây dựng UBND xã Song Liễu, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 13/05/2020 15:19 13/05/2020 15:19 23/05/2020 15:30
18 20200528308 - 00 Thi công xây dựng công trình Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Khương 13/05/2020 15:00 13/05/2020 15:00 23/05/2020 15:15
19 20200524190 - 02 Xây lắp công trình Ban Quản lý dự án giao thông II Thanh Hóa 19/05/2020 16:32 13/05/2020 15:39 23/05/2020 15:10
20 20200528240 - 00 Gói thầu xây lắp UBND xã Tề Lỗ 13/05/2020 14:23 13/05/2020 14:23 23/05/2020 15:10
Có 139 kết quả được tìm thấy