Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 744 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190325716 - 00 Xây lắp Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô thị Liên Thành 12/04/2019 16:57 12/04/2019 16:57 22/04/2019 17:00
2 20190434137 - 00 Xây lắp công trình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Việt Yên 12/04/2019 15:26 12/04/2019 15:26 22/04/2019 17:00
3 20190435548 - 00 Thuê phương tiện vận chuyển phục vụ các đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, kiểm tra xác nhận các công trình bảo vệ môi trường Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội 12/04/2019 15:37 12/04/2019 15:37 22/04/2019 17:00
4 20190442356 - 00 Đào huyệt Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ và Nghĩa trang Lạc Cảnh thành phố 17/04/2019 10:27 17/04/2019 10:27 22/04/2019 17:00
5 20190444436 - 00 Mua sắm trang bị cơ sở vật chất, công cụ lao động Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hà Thành 17/04/2019 16:56 17/04/2019 16:56 22/04/2019 17:00
6 20190435481 - 00 Gói thầu số 3: Xây lắp + Chi phí hạng mục chung Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ứng Hòa 12/04/2019 16:45 12/04/2019 16:45 22/04/2019 16:50
7 20190374645 - 00 Gói thầu số 1: Cung cấp, trang bị hệ thống an toàn , an ninh thông tin Công ty Truyền Tải Điện 4 02/04/2019 16:27 02/04/2019 16:27 22/04/2019 16:45
8 20190325648 - 00 Xây lắp Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô thị Liên Thành 12/04/2019 16:17 12/04/2019 16:17 22/04/2019 16:30
9 20190423732 - 00 Xây lắp Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thạch An 09/04/2019 11:18 12/04/2019 13:30 22/04/2019 16:30
10 20190426811 - 00 Gói thầu số 5: Toàn bộ phần xây lắp công trình Ủy ban nhân dân xã Tam Đồng 10/04/2019 09:38 10/04/2019 09:38 22/04/2019 16:30
11 20190432854 - 00 Gói thầu số 3- Dụng cụ thi công và quản lý vận hành Công ty Điện lực Quảng Ngãi 12/04/2019 15:08 12/04/2019 15:08 22/04/2019 16:30
12 20190432862 - 00 Gói thầu số 4- Thiết bị, phụ tùng bảo dưỡng xe ô tô tải Công ty Điện lực Quảng Ngãi 12/04/2019 15:09 12/04/2019 15:09 22/04/2019 16:30
13 20190432879 - 00 Gói thầu số 5- Thiết bị, phụ tùng bảo dưỡng xe ô tô con Công ty Điện lực Quảng Ngãi 12/04/2019 15:12 12/04/2019 15:12 22/04/2019 16:30
14 20190443860 - 00 Gói thầu số 1: Mua bảo hiểm kết hợp con người cho CBCNV Chi Nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 - Công ty thủy điện Đại Ninh 17/04/2019 16:05 17/04/2019 16:05 22/04/2019 16:30
15 20190406457 - 00 Gói thầu 62 2019-SCL-TVTK-ĐTRR: Tư vấn lập TKBVTC – Dự toán công trình “Thay tủ hạ thế các TBA năm 2019”. CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC TỪ LIÊM 02/04/2019 16:03 02/04/2019 16:03 22/04/2019 16:15
16 20190424609 - 00 Xây lắp thiết bị khối nhà liên cơ 1 và liên cơ 2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thành phố Bắc Giang 09/04/2019 14:59 12/04/2019 16:15 22/04/2019 16:15
17 20190431260 - 00 Xây lắp công trình Nâng cấp, mở rộng đường Phan Kế Bính Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng 12/04/2019 16:04 12/04/2019 16:04 22/04/2019 16:15
18 20190333964 - 00 Gói thầu thi công xây lấp cống kết hợp trạm bơm và thiết bị (XL06-CT) Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp Bền vững Cân Thơ 14/03/2019 14:08 21/03/2019 08:00 22/04/2019 16:00
19 20190371655 - 00 Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình các gói thầu số 01,02,03,04 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm 28/03/2019 15:19 02/04/2019 15:30 22/04/2019 16:00
20 20190371905 - 00 Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây dựng Ban QLDA xây dựng thành phố Bắc Ninh 28/03/2019 15:51 02/04/2019 16:00 22/04/2019 16:00
Có 744 kết quả được tìm thấy