Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 23 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190402402 - 00 Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật - báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư các tuyến Đường Quảng Ninh - Quảng Nhân - Quảng Hải, huyện Quảng Xương; đường Hợp Tiến - Bồng Xa, huyện Ban quản lý dự án giao thông III Thanh Hóa 01/04/2019 16:09 01/04/2019 16:09 21/04/2019 16:30
2 20190419181 - 00 Xây dựng công trình (đã bao gồm chi phí hạng mục chung) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Gia 08/04/2019 09:12 11/04/2019 16:00 21/04/2019 16:00
3 20190419597 - 01 Mua sắm dụng cụ tập luyện và thi đấu cho HLV, VĐV Bóng đá trẻ năm 2019 Công ty Cổ phần Sông Lam Nghệ An 08/04/2019 11:04 11/04/2019 15:30 21/04/2019 16:00
4 20190430705 - 00 Thi công xây lắp công trình Cấp nước sinh hoạt bản Hin Phá, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mộc Châu 11/04/2019 11:10 11/04/2019 11:10 21/04/2019 15:30
5 20190415610 - 00 Gói thầu số 4: Xây lắp trạm biến áp Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 11/04/2019 14:12 11/04/2019 14:12 21/04/2019 14:15
6 20190407910 - 00 Mua xe ô tô tải chuyên dụng Công an thành phố Bắc Giang 03/04/2019 09:06 11/04/2019 08:00 21/04/2019 14:00
7 20190362526 - 01 Thiết kế bản vẽ thi công và thiết kế nội thất Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân lạc 11/04/2019 08:08 28/03/2019 17:23 21/04/2019 10:00
8 20190419875 - 00 Thi công xây dựng Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD Đông Dương Hà Giang 08/04/2019 10:48 12/04/2019 08:00 21/04/2019 10:00
9 20190426924 - 00 Xây lắp Trung tâm y tế huyện Yên Lạc 10/04/2019 10:07 10/04/2019 10:07 21/04/2019 10:00
10 20190409447 - 00 Hóa chất Cục Hậu cần/Bộ tổng tham mưu 03/04/2019 14:47 09/04/2019 09:00 21/04/2019 09:00
11 20190409470 - 00 Vật tư tiêu hao Cục Hậu cần/Bộ tổng tham mưu 03/04/2019 14:51 10/04/2019 09:00 21/04/2019 09:00
12 20190413336 - 00 Gói thầu số 01: Gói thầu thi công xây dựng Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Quảng Đông 04/04/2019 16:00 10/04/2019 07:30 21/04/2019 09:00
13 20190414003 - 00 Gói thầu số 01.XL Nâng cấp nhà hiệu bộ Trường tiểu học Sơn Diệm Ủy ban nhân dân xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 05/04/2019 07:51 11/04/2019 07:00 21/04/2019 09:00
14 20190414392 - 00 Thi công xây dựng công trình Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD Đông Dương Hà Giang 05/04/2019 09:13 11/04/2019 08:00 21/04/2019 09:00
15 20190414713 - 00 HIệu chuẩn, kiểm định các thiết bị chuyên ngành thuộc danh mục cấp phép cho VILAS 264 Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng 05/04/2019 09:52 11/04/2019 08:00 21/04/2019 09:00
16 20190416381 - 00 Xây lắp + Chi phí hạng mục chung Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 05/04/2019 15:21 11/04/2019 09:00 21/04/2019 09:00
17 20190419845 - 00 Thi công xây dựng Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD Đông Dương Hà Giang 08/04/2019 10:48 12/04/2019 08:00 21/04/2019 09:00
18 20190434767 - 00 Mua bảo hiểm xe ô tô và bảo hiểm hỏa hoạn, các rủi ro đặc biệt TSCĐ Điện lực Long Khánh năm 2019 Điện lực Long Khánh. Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai 12/04/2019 15:42 12/04/2019 15:42 21/04/2019 09:00
19 20190413235 - 00 Thuê hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên 04/04/2019 15:48 10/04/2019 08:00 21/04/2019 08:00
20 20190413501 - 00 Xây lắp + Chi phí hạng mục chung ( Phần nhà nước đầu tư ) Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 04/04/2019 16:22 10/04/2019 08:00 21/04/2019 08:00
Có 23 kết quả được tìm thấy