Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 43 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20201019896 - 01 Gói thầu số 01: Xây lắp + lắp đặt thiết bị Công ty TNHH Xây dựng Cơ khí Bảo Ngọc Phát 09/10/2020 09:37 08/10/2020 16:50 18/10/2020 17:00
2 20201022214 - 00 Thi công xây dựng Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển xây dựng số 9 08/10/2020 16:46 08/10/2020 16:46 18/10/2020 17:00
3 20201021760 - 00 Xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chơn Thành 08/10/2020 15:49 08/10/2020 15:49 18/10/2020 16:35
4 20200975271 - 01 Tư vấn khảo sát; lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 28/09/2020 16:04 28/09/2020 14:58 18/10/2020 16:30
5 20201020940 - 00 Thi công xây lắp công trình TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐÀ BẮC 08/10/2020 15:16 08/10/2020 15:16 18/10/2020 16:30
6 20201021389 - 00 Xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chơn Thành 08/10/2020 15:19 08/10/2020 15:19 18/10/2020 16:30
7 20201021588 - 00 Sửa chữa Trung tâm Y tế huyện và các Trạm Y tế xã Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Hoàng Hưng 08/10/2020 15:54 08/10/2020 15:54 18/10/2020 16:30
8 20201021683 - 00 Xây lắp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Dương 08/10/2020 15:53 08/10/2020 15:53 18/10/2020 16:15
9 20200941800 - 00 Mua sắm thiết bị điều hòa không khí Cục Thuế Nhà nước tỉnh Tiền Giang 08/10/2020 15:45 08/10/2020 15:45 18/10/2020 16:00
10 20201003761 - 00 Mua sắm thiết bị đào tạo cho Trường Trung cấp Gò Công CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TIỀN GIANG 08/10/2020 15:02 08/10/2020 15:02 18/10/2020 16:00
11 20201019660 - 00 Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị văn phòng Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị 08/10/2020 15:21 08/10/2020 15:21 18/10/2020 16:00
12 20201020578 - 00 Nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường cho cán bộ quản lý, giáo viên huyện Tam Bình, Mang Thít, Bình tân, thị xã Bình Minh, thành phố Vĩnh Long Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long 08/10/2020 12:25 08/10/2020 12:25 18/10/2020 16:00
13 20201020867 - 01 Gói số 3: Mua sắm thiết bị, phần mềm và đào tạo chuyển giao công nghệ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa 12/10/2020 15:39 08/10/2020 14:19 18/10/2020 16:00
14 20201025492 - 00 Mua sắm trang thiết bị hỗ trợ cho Đoàn Ca kịch Quảng Nam Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam 10/10/2020 10:59 10/10/2020 10:59 18/10/2020 16:00
15 20200976030 - 00 Gói thầu số 01.TVTKTư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Hương Sơn 28/09/2020 15:24 28/09/2020 15:24 18/10/2020 15:30
16 20201021242 - 00 Thi công xây dựng (gồm chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Dương 08/10/2020 14:57 08/10/2020 14:57 18/10/2020 15:00
17 20201027266 - 00 Mua sắm thiết bị Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và đầu tư xây dựng Cát Tường 10/10/2020 16:13 10/10/2020 16:13 18/10/2020 15:00
18 20201016435 - 00 Xây lắp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đại Từ 08/10/2020 14:18 08/10/2020 14:18 18/10/2020 14:30
19 20201018601 - 01 Thi công xây dựng công trình Ban quản lý dự án Bảo trì đường bộ Sở giao thông vận tải Hà Giang 08/10/2020 16:27 08/10/2020 13:54 18/10/2020 14:30
20 20201020700 - 01 Thi công xây dựng công trình Ủy ban nhân dân xã Tiền Yên 08/10/2020 14:29 08/10/2020 14:20 18/10/2020 14:30
Có 43 kết quả được tìm thấy