Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 461 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20200922122 - 01 Gói thầu số 01: Mua sắm trang thiết bị phòng họp trực tuyến Trường Chính trị tỉnh Hà Nam 10/09/2020 21:09 09/09/2020 15:14 17/09/2020 21:30
2 20200916256 - 00 Gói thầu số 4: Bảo hiểm xây lắp công trình CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 07/09/2020 19:22 07/09/2020 19:22 17/09/2020 19:23
3 20200916245 - 00 Gói thầu số 4: Bảo hiểm xây lắp công trình CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 07/09/2020 19:04 07/09/2020 19:04 17/09/2020 19:09
4 20200916214 - 00 Gói thầu số 4: Bảo hiểm xây lắp công trình CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 07/09/2020 18:49 07/09/2020 18:49 17/09/2020 19:00
5 20200937386 - 00 Trang bị phần mềm quản lý văn bằng, chứng chỉ phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Di Linh Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cửu Long Đắk Nông 14/09/2020 18:56 14/09/2020 18:56 17/09/2020 19:00
6 20200927132 - 00 Gói thầu số 1: Thi công điểm trưng bày giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP Thủ Đô Trung tâm khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp - Sở Công thương Hà Nội 10/09/2020 18:00 10/09/2020 18:00 17/09/2020 18:10
7 20200927013 - 00 In sách Địa chí thành phố Tuyên Quang Văn phòng thành ủy Tuyên Quang 10/09/2020 17:45 10/09/2020 17:45 17/09/2020 18:00
8 20200926679 - 00 Mua sắm thiết bị thông thường Ủy ban nhân dân xã La Phù 10/09/2020 17:39 10/09/2020 17:39 17/09/2020 17:45
9 20200906444 - 00 Thi công xây dựng công trình Ban Quản lý Dự án Xây dựng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 07/09/2020 17:06 07/09/2020 17:06 17/09/2020 17:30
10 20200915882 - 00 Gói thầu số 2 : Tổ chức chuỗi hội chợ hàng lưu niệm chất lượng cao Thủ đô năm 2020. Trung tâm khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp - Sở Công thương Hà Nội 07/09/2020 17:25 07/09/2020 17:25 17/09/2020 17:30
11 20200923078 - 00 Gói thầu số 02- Mua sắm hàng hoá: Mua xe chuyên dùng cuốn ép chở rác loại 9m3 phục vụ cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Cẩm Khê BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN CẨM KHÊ 10/09/2020 17:06 10/09/2020 17:06 17/09/2020 17:30
12 20200936760 - 00 Gói thầu số 02 - Cung cấp, vận chuyển dây cáp điện các loại Công ty Điện lực Sơn La 14/09/2020 16:55 14/09/2020 16:55 17/09/2020 17:30
13 20200912738 - 00 Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm chi phí Bảo hiểm công trình) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn 07/09/2020 17:21 07/09/2020 17:21 17/09/2020 17:25
14 20200912744 - 00 Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm chi phí Bảo hiểm công trình) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn 07/09/2020 17:16 07/09/2020 17:16 17/09/2020 17:20
15 20200886549 - 00 15.GS-SFĐ: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu 15.XL-SFĐ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh 28/08/2020 17:08 28/08/2020 17:08 17/09/2020 17:15
16 20200915351 - 00 Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm chi phí Bảo hiểm công trình) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn 07/09/2020 17:04 07/09/2020 17:04 17/09/2020 17:10
17 20200926710 - 00 Mua sắm Máy vi tính cho Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn năm 2020 Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn 10/09/2020 16:59 10/09/2020 16:59 17/09/2020 17:10
18 20200886362 - 00 16.GS-SFĐ: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu 16.XL-SFĐ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh 28/08/2020 16:59 28/08/2020 16:59 17/09/2020 17:05
19 20200869731 - 01 Gói thầu số 68: Thiết bị liên chuyên khoa – phục hồi chức năng và thiết bị khác, gồm 62 thiết bị Sở Y tế Trà Vinh 14/09/2020 11:38 25/08/2020 09:36 17/09/2020 17:00
20 20200886080 - 00 Gói thầu NPC-110ĐS-TV02 Thẩm tra BCNCKT đầu tư xây dựng Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 28/08/2020 16:40 28/08/2020 16:40 17/09/2020 17:00
Có 461 kết quả được tìm thấy