Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 352 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190416899 - 00 Gói thầu số 4: Hộp đựng súng công ty TNHH MTV Thanh Bình BCA 05/04/2019 16:41 10/04/2019 17:30 17/04/2019 17:30
2 20190416885 - 00 Gói thầu số 3: Mút đựng súng công ty TNHH MTV Thanh Bình BCA 05/04/2019 16:40 10/04/2019 17:20 17/04/2019 17:20
3 20190416856 - 00 Gói thầu số 02: Thanh thông nòng Súng SVN - 88 công ty TNHH MTV Thanh Bình BCA 05/04/2019 16:40 10/04/2019 17:10 17/04/2019 17:10
4 20190416841 - 00 Gói thầu số 01: Bộ chi tiết cho Băng đạn dự phòng Súng SVN - 88 công ty TNHH MTV Thanh Bình BCA 05/04/2019 16:40 10/04/2019 17:00 17/04/2019 17:00
5 20190419057 - 00 Trang bị mô hình giả định phục vụ đào tạo nhóm nghề kinh doanh Công Ty Điện Lực Lâm Đồng 10/04/2019 16:13 10/04/2019 16:13 17/04/2019 17:00
6 20190361970 - 00 Tư vấn lập thiết kế thi công, tổng dự toán Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội 25/03/2019 16:40 28/03/2019 16:45 17/04/2019 16:45
7 20190356269 - 00 Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán Khu quản lý Giao thông đô thị số 2 22/03/2019 15:31 27/03/2019 16:00 17/04/2019 16:00
8 20190370804 - 00 Gói thầu số 8: Tư vấn thẩm tra dự toán Ban quản lý dự án Thăng Long 28/03/2019 14:47 28/03/2019 14:47 17/04/2019 16:00
9 20190371249 - 00 Xây lắp UBND xã Đồng Văn 28/03/2019 14:27 03/04/2019 09:00 17/04/2019 16:00
10 20190412373 - 00 Gói thầu số 1 - Thi công xây dựng công trình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 10/04/2019 15:42 10/04/2019 15:42 17/04/2019 16:00
11 20190413087 - 00 Thi công xây dựng Nhà lớp học trường tiểu học Chiềng Pấc (điểm trung tâm) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Châu 04/04/2019 17:23 04/04/2019 17:23 17/04/2019 16:00
12 20190418510 - 00 Xây dựng hội trường tại Trụ sở phường Khuê Mỹ Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Ngũ Hành Sơn 07/04/2019 15:58 07/04/2019 15:58 17/04/2019 16:00
13 20190358831 - 00 Gói thầu số 7: Thi côn xây dựng toàn bộ các hạng mục kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật Ban Quản lý dự án/Quân khu 5 24/03/2019 18:51 28/03/2019 15:45 17/04/2019 15:45
14 20190412397 - 00 Gói thầu 01 – Thi công xây lắp công trình: NCMR Đường bê tông kênh 96 Long Hưng Bưng Sa- Tiếp Nhựt giáp xã Thạnh Thới An, xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng (kể cả chi phí hạng mục chung) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trần Đề 04/04/2019 13:57 10/04/2019 09:00 17/04/2019 15:40
15 20190367966 - 00 Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát khu vực Huyện Đoan Hùng Công ty Điện lực Phú Thọ 27/03/2019 14:43 27/03/2019 14:43 17/04/2019 15:30
16 20190368262 - 00 Gói thầu số 9: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành. Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam 27/03/2019 15:14 27/03/2019 15:14 17/04/2019 15:30
17 20190371498 - 00 Gói thầu số 3: Giám sát Thi công phần xây dựng Ban quản lý dự án lưới điện TP. HCM 28/03/2019 15:08 28/03/2019 15:08 17/04/2019 15:30
18 20190407076 - 00 Cung cấp và lắp đặt hệ thống sàn nâng Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT 02/04/2019 17:35 06/04/2019 09:00 17/04/2019 15:30
19 20190428346 - 00 Thi công xây dựng công trình: Đường QLC - Pa Sa, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Châu 10/04/2019 15:07 10/04/2019 15:07 17/04/2019 15:30
20 20190416008 - 00 Gói số 3: Thi công xây dựng công trình Ban QLDA Đầu tư và xây dựng huyện Hoằng Hóa 05/04/2019 14:49 10/04/2019 15:15 17/04/2019 15:15
Có 352 kết quả được tìm thấy