Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 670 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190418263 - 00 Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây dựng UBND phường Ninh Xá 06/04/2019 21:37 06/04/2019 21:37 16/04/2019 21:45
2 20190425558 - 00 Thi công xây dựng Công ty cổ phần ASCT 09/04/2019 18:16 09/04/2019 18:16 16/04/2019 20:00
3 20190353151 - 00 Gói thầu số 2: Tư vấn thiết kế BVTC - dự toán hạng mục xây dựng công trình Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên 21/03/2019 15:46 26/03/2019 16:00 16/04/2019 17:00
4 20190357208 - 00 Gói thầu số 07: Tư vấn thẩm tra TKKT (bao gồm cả thẩm tra ATGT giai đoạn TKKT), dự toán xây dựng công trình Ban quản lý dự án 6 22/03/2019 16:46 27/03/2019 16:45 16/04/2019 16:45
5 20190349491 - 00 Gói thầu số 2: Tư vấn thiết kế BVTC - dự toán hạng mục xây dựng công trình Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên 20/03/2019 12:12 25/03/2019 14:00 16/04/2019 16:30
6 20190408044 - 01 01-XL Ủy ban nhân dân xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 04/04/2019 11:45 09/04/2019 16:30 16/04/2019 16:30
7 20190410159 - 00 Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho website MyTV năm 2019 Công ty Phát triển Dịch vụ Truyền hình MyTV, CN Tổng công ty Truyền thông 03/04/2019 16:23 08/04/2019 16:30 16/04/2019 16:30
8 20190424499 - 01 Cung cấp công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình 10/04/2019 15:39 09/04/2019 16:48 16/04/2019 16:30
9 20190428479 - 00 Gói thầu số 01: Cung cấp, vận chuyển dây cáp đồng và các thiết bị, phụ kiện điện Công ty Điện lực Sơn La 10/04/2019 15:32 10/04/2019 15:32 16/04/2019 16:30
10 20190413451 - 00 Cung ứng dịch vụ quét dọn vệ sinh khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành năm 2019 Ban quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành 04/04/2019 16:22 09/04/2019 16:20 16/04/2019 16:20
11 20190315989 - 00 Cung cấp dịch vụ cho thuê hệ thống hỗ trợ công tác đo kiểm thiết bị RAN Alcatel, Ericsson, Nokia tại Đà Nẵng Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone 02/04/2019 14:43 02/04/2019 14:43 16/04/2019 16:00
12 20190335264 - 00 Thi công xây dựng Kè trường Màn Non, Tiểu học , THCS Nong Lay Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Châu 27/03/2019 16:39 27/03/2019 16:39 16/04/2019 16:00
13 20190349490 - 01 Gói thầu số 2: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục xây lắp công trình Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên 20/03/2019 12:12 25/03/2019 14:00 16/04/2019 16:00
14 20190353011 - 00 Tư vấn khảo sát và lập TKBVTC, dự toán (GĐ 2) Khu quản lý Giao thông đô thị số 2 21/03/2019 15:25 26/03/2019 16:00 16/04/2019 16:00
15 20190368499 - 00 Tư vấn giám sát Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc 27/03/2019 15:51 27/03/2019 15:51 16/04/2019 16:00
16 20190402594 - 00 Xây lắp công trình Ban Quản lý dự án Thoát nước đô thị 01/04/2019 15:48 04/04/2019 16:00 16/04/2019 16:00
17 20190406228 - 00 Cung cấp trang bị bảo hộ lao động cho cán bộ, công nhân viên Công ty CP Sông Đà 6. Công ty Cổ phần Sông Đà 6 03/04/2019 08:34 06/04/2019 08:30 16/04/2019 16:00
18 20190415645 - 00 GT số 01: Cung cấp hệ thống thiết bị, phần mềm chấm điểm tự động thi thực hành sát hạch lái xe ôtô trong sa hình TTSH loại 2 theo QC40:2015 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I 06/04/2019 15:47 06/04/2019 15:47 16/04/2019 16:00
19 20190349235 - 01 Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây dựng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất 20/03/2019 15:54 26/03/2019 15:15 16/04/2019 15:30
20 20190361262 - 00 Tư vấn kiểm toán quyết toán Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc 25/03/2019 15:59 25/03/2019 15:59 16/04/2019 15:30
Có 670 kết quả được tìm thấy