Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 58 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190625839 - 01 Báo cáo kết quả điều tra, đề xuất giải pháp nâng cao mức độ hiệu quả trong việc ứng dụng cơ giới hóa trong phát triển sản xuất nông nghiệp tại 5 huyện trên địa bàn thành phố; xây dựng chuyên đề ... CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN SÀI GÒN MỚI 03/07/2019 18:34 11/06/2019 14:58 13/07/2019 18:48
2 20190676500 - 00 Gói thầu 02-XDCT: Đường giao thông nông thôn xã Tân Lập, huyện Lục Yên , tỉnh Yên Bái. Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái 28/06/2019 17:12 03/07/2019 17:15 13/07/2019 17:15
3 20190670965 - 00 Xây dựng các tuyến truyền dẫn cáp quang treo và trồng cột bê tông tại Kon Tum VIETTEL KON TUM 27/06/2019 10:45 03/07/2019 08:00 13/07/2019 17:00
4 20190676341 - 00 Gói thầu 02-XDCT:Đường giao thông nông thôn xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên , tỉnh Yên Bái. Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái 28/06/2019 16:45 03/07/2019 17:00 13/07/2019 17:00
5 20190709038 - 00 Gói thầu xây lắp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thành phố Bắc Giang 03/07/2019 16:09 03/07/2019 16:09 13/07/2019 16:30
6 20190670036 - 00 Xây dựng công trình (đã bao gồm chi phí hạng mục chung) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Gia 27/06/2019 08:01 03/07/2019 16:00 13/07/2019 16:00
7 20190707645 - 00 Sửa chữa, nâng cấp kè Đức Nhân, đê La Giang, huyện Đức Thọ theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh 03/07/2019 15:25 03/07/2019 15:25 13/07/2019 16:00
8 20190701627 - 00 Khối lượng thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nhà làm việc UBND xã + Hội trường + Trạm Y tế, xã Cát khánh Ủy Ban nhân dân xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 01/07/2019 14:04 05/07/2019 07:30 13/07/2019 15:30
9 20190703264 - 00 Gói thầu số 02: Thi công xây dựng (bao gồm cả hạng mục chung và bảo hiểm xây dựng công trình) Ủy ban nhân dân xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn 02/07/2019 10:37 02/07/2019 10:37 13/07/2019 15:15
10 20190668449 - 00 Xây lắp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên 03/07/2019 13:57 03/07/2019 13:57 13/07/2019 15:00
11 20190701521 - 00 Khối lượng xây dựng công trình: Công viên Vũ Bảo Ủy Ban nhân dân xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 01/07/2019 13:44 05/07/2019 07:30 13/07/2019 14:30
12 20190708167 - 00 Xây lắp Ủy ban nhân dân thị trấn Đông Anh 03/07/2019 10:10 03/07/2019 10:10 13/07/2019 14:30
13 20190648500 - 00 Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát cho gói thầu số 5 Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài 23/06/2019 08:56 23/06/2019 08:56 13/07/2019 14:00
14 20190674745 - 00 Gói 1: Cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp Công ty điện lực Thái Nguyên 28/06/2019 10:44 03/07/2019 13:30 13/07/2019 14:00
15 20190701451 - 00 Gói thầu TB-02: Mua sắm lắp đặt toàn bộ thiết bị, doanh cụ còn lại Công ty TNHH MTV Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Lê Nguyên 01/07/2019 12:44 05/07/2019 08:00 13/07/2019 14:00
16 20190704001 - 00 Xây lắp Công ty Điện lực Thanh Hoá 02/07/2019 09:55 02/07/2019 09:55 13/07/2019 14:00
17 20190672521 - 00 Mua sắm 01 máy in offset tờ rời 1 màu 2 mặt đã qua sử dụng XÍ NGHIỆP IN NGUYỄN MINH HOÀNG 27/06/2019 15:32 03/07/2019 08:00 13/07/2019 13:00
18 20190707882 - 00 Gói thầu xâp lắp công trình: Trường Tiểu học Thống Nhất, thành phố Thái Nguyên. Hạng mục: Khối nhà Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên 03/07/2019 10:41 03/07/2019 10:41 13/07/2019 11:00
19 20190716983 - 00 Sửa chữa điều hòa cho các đơn vị thuộc Cục Thuế tỉnh Cao Bằng Cục Thuế tỉnh Cao Bằng 08/07/2019 15:31 08/07/2019 15:31 13/07/2019 11:00
20 20190707200 - 00 Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình UBND xã Tùng Lâm 02/07/2019 18:51 02/07/2019 18:51 13/07/2019 10:10
Có 58 kết quả được tìm thấy