Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 532 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190707001 - 01 Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây dựng công trình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Tín 05/07/2019 08:52 02/07/2019 18:06 12/07/2019 18:10
2 20190703428 - 00 Quà tặng tôn vinh Hiến máu tình nguyện năm 2019 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định 01/07/2019 17:26 04/07/2019 17:02 12/07/2019 17:00
3 20190705179 - 00 Sản xuất chương trình FM du lịch Hà Nội đến và yêu trên VOV giao thông năm 2019 Sở Du lịch thành phố Hà Nội 02/07/2019 10:49 05/07/2019 14:00 12/07/2019 17:00
4 20190716326 - 00 Tổ chức hội nghị khảo sát thực trạng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (Đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ, vùng Duyên Hải Miền Trung và vùng Đồng Bằng sông Cửu Long) Ban quản lý dự án Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư 05/07/2019 17:50 05/07/2019 17:50 12/07/2019 17:00
5 20190722394 - 00 Mua sắm vật tư hóa chất kỹ thuật Xưởng X1-Cục kỹ Thuật Binh Chủng-Tổng Cục kỹ Thuật 08/07/2019 20:17 08/07/2019 20:17 12/07/2019 17:00
6 20190635368 - 00 Xây lắp hạng mục: Hệ thống điện trung thế, hạ thế, trạm biến áp và chiếu sáng Ban Quản lý dự án Biên Hòa 02/07/2019 16:37 02/07/2019 16:37 12/07/2019 16:50
7 20190672908 - 00 Gói thầu số 06: Xây dựng nhà ở học viên, nhà tắm, nhà phơi 3A Trường Sĩ quan Lục quân 1 27/06/2019 16:33 02/07/2019 16:33 12/07/2019 16:33
8 20190672942 - 00 Gói thầu số 08: San nền, kè đá, sân, đường nội bộ, cổng, cột cờ và tường rào Trường Sĩ quan Lục quân 1 27/06/2019 16:33 02/07/2019 16:33 12/07/2019 16:33
9 20190672976 - 00 Gói thầu số 07: Xây dựng nhà ở học viên, nhà tắm, nhà phơi 3B Trường Sĩ quan Lục quân 1 27/06/2019 16:32 02/07/2019 16:33 12/07/2019 16:33
10 20190658603 - 00 Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh 22/06/2019 16:09 22/06/2019 16:09 12/07/2019 16:30
11 20190700626 - 00 01 XL: Đường giao thông nông thôn xã Cẩm Hòa Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hòa 01/07/2019 09:37 05/07/2019 16:30 12/07/2019 16:30
12 20190703523 - 00 Dịch vụ chăm sóc cây xanh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 02/07/2019 16:24 05/07/2019 16:25 12/07/2019 16:30
13 20190704068 - 00 Xây lắp các hạng mục: Cổng, tường rào; Đường bê tông Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 02/07/2019 13:49 05/07/2019 16:30 12/07/2019 16:30
14 20190704370 - 00 Bảo hiểm công trình Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh 02/07/2019 11:05 02/07/2019 11:05 12/07/2019 16:30
15 20190706077 - 00 Gói thầu số 1: Xây lắp công trình Đường vào xã KonPne, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (đoạn từ làng Kon Lốc 2 đến làng Kon Lốc 1) - HM: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước Ban quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Kbang, tỉnh Gia Lai 02/07/2019 16:14 02/07/2019 16:14 12/07/2019 16:30
16 20190706765 - 00 HN23: Cung cấp dịch vụ tổ chức và Phương tiện đi lại Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể Ban quản lý dự án Hợp phần A - Dự án "Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam" (VnSAT) 02/07/2019 16:22 05/07/2019 16:30 12/07/2019 16:30
17 20190716835 - 00 Lấy mẫu và phân tích sản phẩm thịt theo các phương thức chăn nuôi Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội 05/07/2019 16:21 05/07/2019 16:21 12/07/2019 16:30
18 20190706739 - 00 Thiết bị nhà văn hóa xã và các thôn Ủy ban nhân dân xã Ia Mrơn 02/07/2019 16:19 05/07/2019 16:20 12/07/2019 16:20
19 20190663533 - 00 Phần xây dựng và chi phí hạng mục chung Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Oai thành phố Hà Nội 02/07/2019 15:00 02/07/2019 15:00 12/07/2019 16:00
20 20190663792 - 01 Gói thầu số 01: Thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VTC 27/06/2019 15:27 02/07/2019 16:00 12/07/2019 16:00
Có 532 kết quả được tìm thấy