Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 270 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190880056 - 00 Cải tạo xây dựng, trang trí nội ngoại thất Ngân hàng TMCP Bảo Việt 29/08/2019 17:02 04/09/2019 17:05 11/09/2019 17:05
2 20190859250 - 00 Gói thầu 09 – Giám sát thi công 3 công trình lắp đặt LBS, 01 công trình lắp đặt Cảnh báo sự cố Công ty Điện lực Tuyên Quang 22/08/2019 14:55 22/08/2019 14:55 11/09/2019 16:00
3 20190879280 - 00 Tư vấn biên soạn, xuất bản sách Du lịch Thanh Oai Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội 29/08/2019 14:43 04/09/2019 16:00 11/09/2019 16:00
4 20190879536 - 00 Mua sắm vật tư, linh kiện sửa chữa các trang bị tổng đài đợt 7 năm 2019 TRUNG TÂM KỸ THUẬT THÔNG TIN CÔNG NGHỆ CAO 29/08/2019 15:39 04/09/2019 16:00 11/09/2019 16:00
5 20190879854 - 00 Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí tại trụ sở Cục V06 Cục Hồ sơ nghiệp vụ 30/08/2019 08:47 30/08/2019 08:47 11/09/2019 16:00
6 20190905715 - 00 Xây lắp và chi phí hạng mục chung Ủy ban nhân dân xã Liên Hà 04/09/2019 15:45 04/09/2019 15:45 11/09/2019 15:45
7 20190833791 - 00 Cung cấp và lắp đặt hệ thống Busway Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT 13/08/2019 16:09 19/08/2019 09:00 11/09/2019 15:30
8 20190844587 - 00 Gói thầu số 02: Di chuyển các đường ống cấp nước Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hạ Long 17/08/2019 09:11 26/08/2019 08:00 11/09/2019 15:30
9 20190856202 - 00 Thi công xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Sơn Ca xã Quế Thọ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hiệp Đức 21/08/2019 15:12 26/08/2019 15:30 11/09/2019 15:30
10 20190872473 - 00 Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp, đảm bảo giao thông và chi phí hạng mục chung Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế giao thông 27/08/2019 14:48 31/08/2019 08:30 11/09/2019 15:30
11 20190872515 - 00 Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp, đảm bảo giao thông và chi phí hạng mục chung Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế giao thông 27/08/2019 14:54 31/08/2019 08:30 11/09/2019 15:30
12 20190872557 - 00 Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp, đảm bảo giao thông và chi phí hạng mục chung Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế giao thông 27/08/2019 14:57 31/08/2019 08:30 11/09/2019 15:30
13 20190879479 - 00 Gói thầu thiết bị Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy 29/08/2019 15:10 04/09/2019 15:30 11/09/2019 15:30
14 20190879571 - 00 Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho ngành Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng 29/08/2019 15:21 04/09/2019 15:30 11/09/2019 15:30
15 20190882560 - 01 Gói thầu số 17: Mua sắm thiết bị phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ Công an tỉnh An Giang 31/08/2019 06:21 30/08/2019 18:29 11/09/2019 15:30
16 20190836667 - 00 Gói thầu 05 – Giám sát thi công 4 công trình lắp đặt Recloser Công ty Điện lực Tuyên Quang 22/08/2019 14:27 22/08/2019 14:27 11/09/2019 15:00
17 20190838783 - 00 Đánh giá, cấp chứng nhận trong chăn nuôi theo quy trình VietGAP HP Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản tỉnh Hà Giang 15/08/2019 10:15 21/08/2019 08:00 11/09/2019 15:00
18 20190839085 - 00 Cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, đánh giá, cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn HACCP, VietGAP và quy trình VietGAP HP trong chăn nuôi Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản tỉnh Hà Giang 15/08/2019 10:59 21/08/2019 08:00 11/09/2019 15:00
19 20190846403 - 00 Thi công tuyển than don xô bằng dây chuyền công nghệ tuyển băng tải ngược năm 2019 Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam Công ty than Mạo Khê TKV 19/08/2019 08:37 23/08/2019 08:00 11/09/2019 15:00
20 20190846463 - 00 Tư vấn giám sát xây lắp, lắp đặt thiết bị Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội 19/08/2019 08:52 22/08/2019 15:00 11/09/2019 15:00
Có 270 kết quả được tìm thấy