Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 191 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20200325848 - 00 Kiểm toán độc lập Hội đồng đền bù, giải phóng mặt bằng huyện Nho Quan 12/03/2020 08:30 12/03/2020 08:30 02/04/2020 23:10
2 20200326288 - 00 Gói thầu số 3: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa 11/03/2020 23:11 11/03/2020 23:11 02/04/2020 23:05
3 20200362184 - 00 Cải tạo, sửa chữa trường THCS Xuân Phương, huyện Phú Bình; Hạng mục: Nhà lớp học UBND xã Xuân Phương 26/03/2020 20:18 26/03/2020 20:18 02/04/2020 20:30
4 20200363747 - 00 Thi công xây dựng Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và tư vấn thiết kế xây dựng Tiến Mạnh 26/03/2020 19:25 26/03/2020 19:25 02/04/2020 20:15
5 20200366082 - 00 Mua sắm văn phòng phẩm – công cụ dụng cụ năm học 2019 – 2020” cho Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG SH 26/03/2020 17:04 26/03/2020 17:04 02/04/2020 18:00
6 20200331993 - 00 Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Gia Bảo 13/03/2020 17:14 13/03/2020 17:14 02/04/2020 17:30
7 20200366181 - 00 Thi công xây dựng Ủy ba nhân dân xã Lộc An 26/03/2020 17:12 26/03/2020 17:12 02/04/2020 17:15
8 20200300498 - 01 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH 24/03/2020 11:15 13/03/2020 15:59 02/04/2020 17:00
9 20200303134 - 00 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH 13/03/2020 16:10 13/03/2020 16:10 02/04/2020 17:00
10 20200354356 - 00 Phần xây lắp + Hạng mục chung Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sông Mã 23/03/2020 16:01 23/03/2020 16:01 02/04/2020 17:00
11 20200355277 - 00 Gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (bao gồm cả chi phí hạng mục chung) Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và quản lý xây dựng DSC 23/03/2020 16:49 23/03/2020 16:49 02/04/2020 17:00
12 20200362201 - 00 Xây lắp Công ty Điện lực Vĩnh Phúc 26/03/2020 16:33 26/03/2020 16:33 02/04/2020 17:00
13 20200331609 - 01 Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 2000 Phòng Quản lý đô thị thành phố Hạ Long 25/03/2020 08:09 13/03/2020 16:31 02/04/2020 16:50
14 20200331556 - 01 Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 2000 Phòng Quản lý đô thị thành phố Hạ Long 25/03/2020 08:06 13/03/2020 16:20 02/04/2020 16:40
15 20200355235 - 00 Vắc xin Aftogen Oleo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thái Nguyên 23/03/2020 16:23 23/03/2020 16:23 02/04/2020 16:33
16 20200355161 - 00 Vắc xin Tụ dấu; Vắc xin Lepto;Vắc xin Aftopor Type 0 Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thái Nguyên 23/03/2020 16:21 23/03/2020 16:21 02/04/2020 16:32
17 20200327183 - 00 CPC-PHUOCSON-W01: Thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh công trình Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung 13/03/2020 16:28 13/03/2020 16:28 02/04/2020 16:30
18 20200331393 - 00 Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Ngạn 13/03/2020 16:20 13/03/2020 16:20 02/04/2020 16:30
19 20200331489 - 01 Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 2000 Phòng Quản lý đô thị thành phố Hạ Long 25/03/2020 08:01 13/03/2020 16:16 02/04/2020 16:30
20 20200349733 - 01 Gói thầu số 3: Cung cấp vật tư thiết bị, lắp đặt và kết nối SCADA Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc 26/03/2020 09:46 23/03/2020 15:53 02/04/2020 16:30
Có 191 kết quả được tìm thấy