Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 273 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20200352843 - 00 Xây lắp Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Sơn 22/03/2020 18:55 22/03/2020 18:55 01/04/2020 20:00
2 20200329038 - 00 Gói thầu số 7: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 12/03/2020 18:32 12/03/2020 18:32 01/04/2020 18:40
3 20200363013 - 00 Gói thầu số 3: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại trường THCS Khương Mai, quận Thanh Xuân TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KHƯƠNG MAI 25/03/2020 18:03 25/03/2020 18:03 01/04/2020 18:30
4 20200363051 - 00 Gói thầu số 2: Cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại trường THCS Khương Mai, quận Thanh Xuân TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KHƯƠNG MAI 25/03/2020 18:13 25/03/2020 18:13 01/04/2020 18:30
5 20200362200 - 00 Dịch vụ vệ sinh trụ sở Chi cục Thuế Quận 5 CHI CỤC THUẾ QUẬN 5 25/03/2020 17:47 25/03/2020 17:47 01/04/2020 18:00
6 20200326004 - 00 Giám sát, kiểm tra xây dựng CSDL huyện Nam Đàn, Nghi Lộc Ban quản lý dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai" thực hiện tại tỉnh Nghệ An (VILG) 12/03/2020 07:56 12/03/2020 07:56 01/04/2020 17:30
7 20200362854 - 00 Xây lắp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh 25/03/2020 17:25 25/03/2020 17:25 01/04/2020 17:30
8 20200361521 - 00 Mua sắm trang thiết bị nhà trường năm 2020 trường THCS Võ Thị Sáu, thành phố Hải Dương Công ty TNHH Á Châu Hà Nội 25/03/2020 17:10 25/03/2020 17:10 01/04/2020 17:15
9 20200325472 - 00 Giám sát, kiểm tra xây dựng CSDL đất đai thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò Ban quản lý dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai" thực hiện tại tỉnh Nghệ An (VILG) 11/03/2020 16:22 11/03/2020 16:22 01/04/2020 17:00
10 20200325945 - 00 Giám sát, kiểm tra xây dựng CSDL huyện Yên Thành, Nghĩa Đàn Ban quản lý dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai" thực hiện tại tỉnh Nghệ An (VILG) 11/03/2020 16:59 11/03/2020 16:59 01/04/2020 17:00
11 20200362297 - 00 Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính cá nhân tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ 2020 đến 2022 Cục Công nghệ Thông tin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 25/03/2020 18:32 25/03/2020 18:32 01/04/2020 17:00
12 20200362583 - 00 Mua sắm trang thiết bị nhà trường năm 2020 trường THCS Bình Minh, thành phố Hải Dương Công ty TNHH Á Châu Hà Nội 25/03/2020 17:01 25/03/2020 17:01 01/04/2020 17:00
13 20200346011 - 00 Mua trang thiết bị dạy học, bàn ghế cho các cơ sở giáo dục năm học 2019 – 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng 19/03/2020 16:14 19/03/2020 16:14 01/04/2020 16:30
14 20200352775 - 00 Gói thầu số 6: Toàn bộ phần xây lắp công trình UBND Thị Trấn Chi Đông 22/03/2020 15:35 22/03/2020 15:35 01/04/2020 16:30
15 20200362073 - 00 Xây lắp các hạng mục công trình Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên 25/03/2020 16:22 25/03/2020 16:22 01/04/2020 16:30
16 20200362392 - 00 Cung cấp và lắp đặt thiết bị PCCC và Báo cháy tự động, hệ thống thu sét Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku 25/03/2020 16:07 25/03/2020 16:07 01/04/2020 16:30
17 20200362416 - 00 Làm mới pano cố định và thay đổi nội dung pano hộp đèn, thay đổi nội dung pano cố định và pano tuyên truyền phục vụ các ngày lễ và tuyên truyền theo kế hoạch trong năm 2020 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ T&H 25/03/2020 16:22 25/03/2020 16:22 01/04/2020 16:30
18 20200362531 - 00 Cung cấp và lắp đặt thiết bị PCCC và Báo cháy Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku 25/03/2020 16:14 25/03/2020 16:14 01/04/2020 16:30
19 20200361913 - 00 Gói thầu 01 SC_47C-121.28: Sửa chữa xe ô tô tải gắn cẩu BKS 47C-121.28 Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung 25/03/2020 14:59 25/03/2020 14:59 01/04/2020 16:15
20 20200320399 - 00 Toàn bộ phần xây lắp công trình Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Nhé 25/03/2020 15:23 25/03/2020 15:23 01/04/2020 16:00
Có 273 kết quả được tìm thấy