Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 2911 kết quả.
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải
1 20180739220-00 Giám sát thi công xây dựng Ban quản lý các dự án huyện Bố Trạch 16/07/2018 17:02
2 20180737579-00 Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01 Ban Quản lý dự án ĐT-XD Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang 16/07/2018 17:01
3 20180739201-00 Gói thầu số 10: Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Bắc 16/07/2018 16:58
4 20180739199-00 SCL MBA phân phối Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình 16/07/2018 16:58
5 20180739189-00 Gói 7- Cung cấp toàn bộ VTTB điện trạm 110kV Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH 16/07/2018 16:57
6 20180739172-00 Xây dựng phần mềm nội bộ (bao gồm: Xây dựng, kiểm thử, đào tạo chuyển giao công nghệ, tạo lập cơ sở dữ liệu) và mua sắm thiết bị CNTT, phần mềm, hệ điều hành, cơ sở dữ liệu bản quyền Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc 16/07/2018 16:54
7 20180738915-00 Quan trắc môi trường nước biển ven bờ và trầm tích biển của tỉnh Bình Định năm 2018 Chi cục Biển và Hải đảo Bình Định 16/07/2018 16:49
8 20180739148-00 Gói số 11: Kiểm toán công trình Ban Quản lý dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phát triển làng nghề nông thôn xã Liên Hà, Liên Trung 16/07/2018 16:47
9 20180739149-00 Gói thầu số 9: Toàn bộ phần xây dựng thôn Thanh Hà và tuyến 1,2,3 thôn Hoa Sơn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn 16/07/2018 16:47
10 20180739138-00 Thi công xây dựng công trình: Nâng câp, cải tạo kho lưu trữ tài liệu phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính kế hoạch huện Bắc Yên 16/07/2018 16:46
11 20180739129-00 Gói thầu số 8: Toàn bộ phần xây dựng thôn Đông Hạ và tuyến 4,5 thôn Hoa Sơn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn 16/07/2018 16:45
12 20180739133-00 Xây lắp Ủy ban nhân dân xã Dục Tú 16/07/2018 16:45
13 20180739132-00 Gói 17: Cung cấp, lắp đặt thiết bị nội thất các hạng mục Học viện Hành chính Quốc gia 16/07/2018 16:45
14 20180739123-00 Gói thầu số 02: Thi công xây lắp (chi phí xây dựng và hạng mục chung) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý 16/07/2018 16:45
15 20180739107-00 Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT Ban quản lý dự án phát triển Điện lực 16/07/2018 16:44
16 20180739126-00 Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT Ban quản lý dự án phát triển Điện lực 16/07/2018 16:43
17 20180737513-00 Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 03 Ban Quản lý dự án ĐT-XD Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang 16/07/2018 16:43
18 20180739117-00 Mua sắm trang thiết bị và phần mềm một cửa liên thông hiện đại tại các xã: Phổng Lái, Tông Lạnh, Thị Trấn Văn phòng HĐND và UBND huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La 16/07/2018 16:42
19 20180739116-00 Gói thầu số 7: Toàn bộ phần xây dựng thôn Liên Xuân và Xuân Bảng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn 16/07/2018 16:42
20 20180739109-00 Gói thầu số 6: cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế (đợt 1) Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận 16/07/2018 16:41