Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 2134 kết quả.
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải
1 20180945645-00 Mua sắm thiết bị Trường Đại học Khoa học Huế 22/09/2018 19:17
2 20180945620-00 gói 31-Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo và phát triển lưới điện cung cấp điện cho xã nông thôn mới Tân Hưng Công ty Điện lực Tiền Giang 22/09/2018 17:57
3 20180940028-00 Giám sát công trình: “Xây dựng mới TBA trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2018 đợt 2” Công ty Điện lực Thanh Trì 22/09/2018 17:13
4 20180945621-00 Gói thầu số 6: Thiết kế bản vẽ thi công - lập dự toán Ủy ban nhân dân xã Tú Sơn 22/09/2018 17:01
5 20180935392-01 Xây lắp công trình + thiết bị Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Đông Hà 22/09/2018 16:46
6 20180934147-00 GT1 Mua sắm vật tư, phụ tùng sàng tuyển Công ty TNHH một thành viên 35 22/09/2018 16:37
7 20180945610-00 Mua sắm vật tư giá ZH Công ty TNHH một thành viên 35 22/09/2018 16:35
8 20180943015-00 Giám sát công trình “Cải tạo xuất tuyến trung thế tại trạm biến áp 110kV E1.10 Văn Điển và khôi phục liên thông giữa các lộ 371, 373, 375, 473, 478 E1.10” Công ty Điện lực Thanh Trì 22/09/2018 16:05
9 20180945450-00 Mua phương tiện công nghệ sửa chữa quang học Bộ Tư lệnh Pháo Binh/ Bộ Quốc Phòng 22/09/2018 15:15
10 20180945407-00 Mua trang thiết bị công nghệ trạm xưởng Bộ Tư lệnh Pháo Binh/ Bộ Quốc Phòng 22/09/2018 15:10
11 20180945160-00 Sơn nước, chống thấm khu M Bệnh viện Từ Dũ 22/09/2018 14:37
12 20180944662-00 Giám sát lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng các công trình xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2018 Công ty Điện lực Sơn La 22/09/2018 14:18
13 20180933519-00 XL – 1 – 18 - 4: Thi công xây dựng công trình - Hạng mục: Trạm Cư Xá Hoàng Diệu (TCCS) và XDM Trạm 91 8D Hòa Hưng Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Tp. Hồ Chí Minh TNHH. Công ty Điện lực Phú Thọ 22/09/2018 13:19
14 20180944962-00 Xây lắp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Đức 22/09/2018 12:53
15 20180944961-00 Xây lắp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Đức 22/09/2018 12:51
16 20180944960-00 Xây lắp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Đức 22/09/2018 12:48
17 20180944959-00 Xây lắp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Đức 22/09/2018 12:44
18 20180944958-00 Xây lắp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Đức 22/09/2018 12:41
19 20180944957-00 Xây lắp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Đức 22/09/2018 12:35
20 20180944944-00 Mua sắm tập trung dây dẫn CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH 22/09/2018 11:52