Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 2486 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20181143162 - 00 Xây dựng (XD+HMC) UBND phường Tân Hồng 18/11/2018 23:37 18/11/2018 23:37 29/11/2018 09:00
2 20181143111 - 00 Xây lắp công trình CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG AN THỊNH 18/11/2018 22:47 18/11/2018 22:47 29/11/2018 11:00
3 20181143144 - 00 Cung cấp, lắp đặt, cài đặt hệ thống thiết bị công nghệ thông tin và hạ tầng phụ trợ, tạo lập cơ sở dữ liệu Sở Thông tin và truyền thông Thái Nguyên 18/11/2018 21:44 22/11/2018 08:00 12/12/2018 09:00
4 20181143147 - 00 Xây lắp + Thiết bị ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÁ HIẾN 18/11/2018 21:42 22/11/2018 08:00 03/12/2018 08:00
5 20181143112 - 00 Thiết bị y tế Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long 18/11/2018 21:08 22/11/2018 08:00 29/11/2018 14:00
6 20181143053 - 00 Gói thầu xây lắp: Ban quản lý dự án huyện Việt Yên 18/11/2018 17:45 23/11/2018 08:00 03/12/2018 08:00
7 20181142768 - 00 Lắp đặt cáp quang và phụ kiện công trình Xây dựng hệ thống đường truyền mạch vòng cho Trung tâm điều khiển xa tại các trạm biến áp 110kV tỉnh Sơn La Công ty Điện lực Sơn La 18/11/2018 17:20 18/11/2018 17:20 29/11/2018 09:00
8 20181142782 - 00 Lắp đặt cáp quang và phụ kiện công trình Xây dựng đường truyền mạch vòng mạng WAN của PC Sơn La về EVN. Công ty Điện lực Sơn La 18/11/2018 17:08 18/11/2018 17:08 29/11/2018 09:00
9 20181143048 - 00 Gói thầu xây lắp công trình Ban quản lý dự án huyện Việt Yên 18/11/2018 17:01 23/11/2018 14:00 03/12/2018 14:00
10 20181142992 - 00 Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp công trình và chi phí hạng mục chung Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳ Hợp 18/11/2018 15:03 22/11/2018 09:00 29/11/2018 09:00
11 20181142989 - 00 Mua mới 01 xe ép rác loại 5 tấn (9m3) Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia 18/11/2018 14:53 22/11/2018 14:00 03/12/2018 14:30
12 20181142976 - 00 Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh 18/11/2018 14:07 22/11/2018 09:00 03/12/2018 09:00
13 20181131235 - 00 Xây dựng công trình Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Hoàn Cầu 18/11/2018 12:34 23/11/2018 08:00 03/12/2018 09:00
14 20181142968 - 00 Thiết bị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ SÀI GÒN 18/11/2018 12:33 22/11/2018 08:00 03/12/2018 09:00
15 20181142964 - 00 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị Trung Tâm Phát Triển Qũy Đất 18/11/2018 12:27 22/11/2018 10:20 12/12/2018 10:20
16 20181142924 - 00 Thi công xây dựng công trình Uỷ ban nhân dân huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định 18/11/2018 10:05 22/11/2018 08:00 03/12/2018 08:00
17 20181142905 - 00 Gói thầu số 19: Thi công xây dựng đường vành đai 3,5: (Đoạn: Km3+340-Km5+500) (Bao gồm: Chi phí xây dựng, Chi phí Hạng mục chung, Dự phòng 10%(XL+HMC)). Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Hoài Đức 18/11/2018 09:41 22/11/2018 08:00 12/12/2018 09:00
18 20181142887 - 00 Xây dựng nhà làm việc, các hạng mục phụ trợ; mạng máy tính; phòng cháy chữa cháy; điều hòa không khí; thiết bị văn phòng, phòng một cửa; Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai 18/11/2018 09:15 22/11/2018 09:00 03/12/2018 09:00
19 20181142818 - 00 Mua sắm, lắp đặt hệ thống camera tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 18/11/2018 05:28 18/11/2018 05:28 22/11/2018 09:00
20 20181142804 - 00 Gói thầu xây lắp số 01 (đã bao gồm chi phí hạng mục chung, báo hiểm công trình) Ban quản lý Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Đắk Lắk 18/11/2018 01:19 23/11/2018 09:00 21/12/2018 09:00
Có 2486 kết quả được tìm thấy