Nội dung TBMT


CHÚ Ý

(Đây sẽ là bản thay đổi cuối cùng 11:00 Ngày 15/10/2018)
(Click)Tên Hợp đồng :Mua sắm xe ô tô 12-16 chỗ ngồi Cho Agribank Chi nhánh Nam Đồng Nai...
THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
THÔNG TIN CHUNG
 Số TBMT 20181030110   -   00 Thời điểm đăng tải  12/10/2018 17:37
 Lĩnh vực   Hàng hóa
 Gói thầu Mua sắm xe ô tô 12-16 chỗ ngồi Cho Agribank chi nhánh Nam Đồng nai
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Mua xe ô tô 5 chỗ ngồi cho Agribank Chi Nhánh Nam Đồng Nai
 Nguồn vốn Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai
 Bên mời thầu Z065895 - Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông thôn Việt Nam Chi Nhánh Nam Đồng Nai
 Chủ đầu tư
 Số hiệu KHLCNT 20181020178
 Tên KHLCNT
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSYC từ 18/10/2018 - 08:00 Đến ngày  26/10/2018 - 08:00
 Địa điểm Tại trụ sở Agribank Cn Nam Đồng Nai, Số 01 Đường Trần phú Thị Trấn Long Thành -Tỉnh Đồng Nai
 Điện thoại liên hệ 02513844212 - 0918124209
 Giá bán 200.000 VND
 Thời điểm mở thầu 26/10/2018 - 08:30
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
 Số tiền bảo đảm dự thầu 10.400.000 VND (Mười triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 1 Tháng
 Hồ sơ mời thầu