Thông tin bên mời thầu


Thông tin cơ quan
Mã cơ quan Z082757
Tên cơ quan (đầy đủ) Trường THCS Vạn Yên
Tên cơ quan (viết tắt)
Tên cơ quan (tiếng Anh)
Số ĐKKD 2500229049
Phân loại trực thuộc Khác Loại hình cơ quan Lớn
Tỉnh/Thành phố Thành phố Hà Nội
Bộ ban ngành
Tập đoàn / TCT
Địa chỉ Xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Số điện thoại cơ quan 0986074709 Số Fax cơ quan
Trang web
Hình thái kinh doanh Ngành nghề
Mã số thuế 2500229049