Thông tin bên mời thầu


Thông tin cơ quan
Mã cơ quan Z082719
Tên cơ quan (đầy đủ) Trường mầm non Tự Lập
Tên cơ quan (viết tắt)
Tên cơ quan (tiếng Anh)
Số ĐKKD 0104109756
Phân loại trực thuộc Khác Loại hình cơ quan Lớn
Tỉnh/Thành phố Thành phố Hà Nội
Bộ ban ngành
Tập đoàn / TCT
Địa chỉ Xã Tự Lập, huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Số điện thoại cơ quan 0974210688 Số Fax cơ quan
Trang web
Hình thái kinh doanh Ngành nghề
Mã số thuế 0104109756