Thông tin bên mời thầu


Thông tin cơ quan
Mã cơ quan Z082343
Tên cơ quan (đầy đủ) Ủy ban nhân dân xã Thượng Yên Công
Tên cơ quan (viết tắt) Ủy ban nhân dân xã Thượng Yên Công
Tên cơ quan (tiếng Anh)
Số ĐKKD 5700637918
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương Loại hình cơ quan Lớn
Tỉnh/Thành phố Tỉnh Quảng Ninh
Bộ ban ngành
Tập đoàn / TCT
Địa chỉ Thôn Năm Mẫu 2, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại cơ quan 0363636668 Số Fax cơ quan
Trang web
Hình thái kinh doanh Ngành nghề
Mã số thuế 5700637918