Thông tin bên mời thầu


Thông tin cơ quan
Mã cơ quan Z076410
Tên cơ quan (đầy đủ) Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Sơn Dương
Tên cơ quan (viết tắt)
Tên cơ quan (tiếng Anh)
Số ĐKKD 5000598413
Phân loại trực thuộc Khác Loại hình cơ quan Lớn
Tỉnh/Thành phố Tỉnh Tuyên Quang
Bộ ban ngành
Tập đoàn / TCT
Địa chỉ tổ dân phố Đăng Châu- Thị trấn Sơn Dương- huyện Sơn Dương- tỉnh Tuyên Quang
Số điện thoại cơ quan 02073835427 Số Fax cơ quan 02073835427
Trang web
Hình thái kinh doanh Ngành nghề
Mã số thuế 5000598413