Thông tin bên mời thầu


Thông tin cơ quan
Mã cơ quan Z076324
Tên cơ quan (đầy đủ) Ủy ban nhân dân xã Tân Minh
Tên cơ quan (viết tắt)
Tên cơ quan (tiếng Anh)
Số ĐKKD 0763240000000
Phân loại trực thuộc Khác Loại hình cơ quan Lớn
Tỉnh/Thành phố Thành phố Hà Nội
Bộ ban ngành
Tập đoàn / TCT
Địa chỉ Xã Tân Minh - Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại cơ quan 02438840156 Số Fax cơ quan
Trang web
Hình thái kinh doanh Ngành nghề
Mã số thuế 0763240000000