Thông tin bên mời thầu


Thông tin cơ quan
Mã cơ quan Z066226
Tên cơ quan (đầy đủ) Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Châu Phú
Tên cơ quan (viết tắt)
Tên cơ quan (tiếng Anh)
Số ĐKKD 1600789719
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp Loại hình cơ quan Lớn
Tỉnh/Thành phố Tỉnh An Giang
Bộ ban ngành
Tập đoàn / TCT
Địa chỉ Quốc Lộ 91, ấp Vĩnh Thành, Thị Trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
Số điện thoại cơ quan 02963688304 Số Fax cơ quan 02963688304
Trang web
Hình thái kinh doanh Ngành nghề
Mã số thuế 1600789719