Thông tin nhà thầu


Thông tin chung
Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2020 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Số ĐKKD 3801195525 Ngày ĐKKD 27/02/2019
Tên nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TỔNG HỢP PHÚC AN
Tên tiếng Anh
Lĩnh vực kinh doanh Hàng hóa, Xây lắp, Tư vấn, Phi tư vấn Phân loại doanh nghiệp Công ty Cổ phần
Số nhân viên
Vốn điều lệ
Số điện thoại 0901606906 Số Fax
Địa chỉ Đường ĐT741, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước 
Trang web
Tỉnh/Thành phố Tỉnh Bình Phước Quốc gia VIET NAM

Thông tin ngành nghề
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà để ở
0
2 Xây dựng nhà không để ở
0
3 Xây dựng công trình đường sắt
0
4 Xây dựng công trình đường bộ
0
5 Xây dựng công trình thủy
0
6 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
7 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
8 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
0
9 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
0
10 Thiết kế hạ tầng kỹ thuật -Thiết kế, giám sát điện công trình dân dụng và công nghiệp - Thiết kế công trình thủy lợi, lắp đặt thiết bị công trình -đường dây tải điện và trạm biến áp - Giám sát công trình thủy lợi, lắp đặt thiết bị công trình - đường dây tải điện và đường dây tải điện và trạm biến áp - Giám sát công trình thủy lợi, lắp đặt thiết bị công trình - đường dây tải điện vàtrạm biến áp - Tư vấn lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết đô thị, nông thôn và các khu công nghiệp.
0
11 Quảng cáo
0
12 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
0
13 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
0
14 In ấn
0
15 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Chi tiết: Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, cầu đường bộ; Khảo sát địahình, thiết kế, lập dự toán, thẩm tra công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông - cầu đường bộ;Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, nội ngoại thất công trình Tư vấn lập dự án tiền khả thi, khả thi, tư vấn quản lý dự án;Lập dự án. Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn đấu thầu, tư vấn đầu tư - Giám sát hạ tầng kỹ thuật
0
16 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
0
17 Chế biến và bảo quản rau quả
0
18 Chuẩn bị mặt bằng
0
19 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
0
20 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
0
21 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
0
22 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
0
23 Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
0
24 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
0
25 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0

Thông tin hợp đồng
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị

Báo cáo tài chính
STT Năm File