Tra cứu thông tin lựa chọn nhà đầu tư

Có 7 kết quả được tìm thấy
STT Số CBDMDA Tên dự án Đơn vị CBDM dự án Loại dự án Thời điểm đăng tải
1 20181141433-00 Chợ Du lịch Huế Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế Dự án ĐT có sử dụng đất 16/11/2018 16:14
2 20181135706-00 Khu đô thị Đông An Thạnh, thị xã Hồng Ngự Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp Dự án ĐT có sử dụng đất 15/11/2018 07:53
3 20181132806-00 Khu nhà ở Hoàng Vân, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình Dự án ĐT có sử dụng đất 14/11/2018 09:10
4 20181132761-00 Khu dân cư đường Trương Hán Siêu, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình Dự án ĐT có sử dụng đất 14/11/2018 09:02
5 20181126674-00 Khu dân cư nông thôn mới xã Trung An, huyện Cờ Đỏ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ Dự án ĐT có sử dụng đất 12/11/2018 09:55
6 20181126665-00 Khu biệt thự cồn Ấu, phường Hưng Phú, quận Cái Răng Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ Dự án ĐT có sử dụng đất 12/11/2018 09:54
7 20181126622-00 Khu biệt thự sinh thái, nhà phố, nhà đón tiếp và bến thuyền tổng hợp, phường Hưng Phú, quận Cái Răng Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ Dự án ĐT có sử dụng đất 12/11/2018 09:47
Có 7 kết quả được tìm thấy