Tra cứu thông tin lựa chọn nhà đầu tư

Có 8 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMST Tên dự án Bên mời thầu Loại dự án Thời điểm đăng tải
1 20181137019 - 00 Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thị xã Chí Linh Dự án sử dụng đất 15/11/2018 11:43
2 20181134106 - 00 Khu du lịch - Nhà hàng - Khách sạn Mekong Paradise Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang Dự án sử dụng đất 14/11/2018 14:42
3 20181132265 - 00 Khu dân cư tại thôn Đạm Thủy, xã Thủy An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (phía Tây trường THPT Lê Chân) Phòng Quản lý đô thị thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Dự án sử dụng đất 13/11/2018 20:00
4 20181132264 - 00 Khu dân cư hai bên đường nối Tỉnh lộ 332 ra Quốc lộ 18 Phòng Quản lý đô thị thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Dự án sử dụng đất 13/11/2018 19:54
5 20181132263 - 00 Khu dân cư Cầu Thuốc tại phường Đông Triều và phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Phòng Quản lý đô thị thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Dự án sử dụng đất 13/11/2018 19:49
6 20181132262 - 00 Khu dân cư tại khu Vĩnh Thông, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Phòng Quản lý đô thị thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Dự án sử dụng đất 13/11/2018 19:44
7 20181132261 - 00 Khu dân cư tại khu Vĩnh Quang 1, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Phòng Quản lý đô thị thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Dự án sử dụng đất 13/11/2018 19:26
8 20181128546 - 00 Đầu tư xây dựng đường thanh niên xung phong theo hình thức đối tác công tư (PPP) - hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên Dự án PPP 12/11/2018 16:47
Có 8 kết quả được tìm thấy