Tra cứu thông tin lựa chọn nhà đầu tư

Có 5 kết quả.
STT Số CBDMDA Tên dự án Đơn vị CBDM dự án Loại dự án Ngày đăng tải
1 20180565731-00 Khu đô thị Ngọc Lãng, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên Dự án ĐT có sử dụng đất 25/05/2018 08:18
2 20180565653-01 Khu dân cư tại klhu vực Cột 5 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh Dự án ĐT có sử dụng đất 25/05/2018 07:54
3 20180565650-00 Hạ tầng cụm công nghiệp liên phường Phương Đông- Phương Nam, thành phố Uông Bí Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh Dự án ĐT có sử dụng đất 25/05/2018 07:53
4 20180565643-00 Khu đô thị hai bên đường vào phía Đông sân golf FLC, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh Dự án ĐT có sử dụng đất 25/05/2018 07:51
5 20180553270-00 Thay thế đèn hiện hữu bằng hệ thống đèn LED trên địa bàn thành phố Châu Đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang Dự án PPP 21/05/2018 14:59