Tra cứu thông tin lựa chọn nhà đầu tư

Có 6 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên dự án Bên mời thầu Loại dự án Thời điểm đăng tải Thời điểm đóng thầu
1 20181136381 - 00 Kinh doanh - quản lý chợ Long An Phòng Kinh tế thị xã Tân Châu Dự án PPP 15/11/2018 10:44 21/12/2018 10:35
2 20181136466 - 00 Kinh doanh - quản lý chợ Long Hưng Phòng Kinh tế thị xã Tân Châu Dự án PPP 15/11/2018 10:44 21/12/2018 14:15
3 20181136524 - 00 Kinh doanh - quản lý chợ Phú Vĩnh Phòng Kinh tế thị xã Tân Châu Dự án PPP 15/11/2018 10:43 21/12/2018 08:40
4 20181136577 - 00 Kinh doanh - quản lý chợ Tân Châu Phòng Kinh tế thị xã Tân Châu Dự án PPP 15/11/2018 10:42 21/12/2018 15:15
5 20181136665 - 00 Kinh doanh - quản lý chợ Vĩnh Hòa Phòng Kinh tế thị xã Tân Châu Dự án PPP 15/11/2018 10:41 21/12/2018 09:40
6 20181129895 - 01 Trường Mầm non và khu dịch vụ phụ trợ tại khu 7 thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Vân Đồn Dự án sử dụng đất 13/11/2018 11:02 22/01/2019 08:30
Có 6 kết quả được tìm thấy